Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Πρόσκληση σε έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αλεξάνδρειας σήμερα Πέμπτη 2 Ιουνίου

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87, 07-06-2010), όπως τροποποιήθηκε από το N. 4555/18 (ΦΕΚ 133/19.07.2018 τεύχος Α’), του άρθρου 67 του ν. 4830/2021, της υπ’ αριθ. 643/24-9-2021 εγκυκλίου του Υπ. Εσωτερικών καθώς και της Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 30819 (ΦΕΚ Β΄2676/Β/31-05-2022) ΚΥΑ, σας καλούμε σε ΕΚΤΑΚΤΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα πραγματοποιηθεί δια τηλεδιάσκεψης την 2α Ιουνίου ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:30, για συζήτηση και λήψη απόφασης στο μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης:

Λήψη απόφασης για:

Α. Την αποδοχή των όρων συμμετοχής και την υποβολή αίτησης στήριξης με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ, ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΜΕΛΙΚΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ», στο «Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020» (σχετ. η αριθ. πρωτ.: 5473/23-12-2021, (ΑΔΑ: 6ΝΘΔ4653ΠΓ-ΗΗΠ) πρόσκληση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, Μέτρο 4, Υπομέτρο 4.3, Δράση 4.3.1:«Υποδομές εγγείων βελτιώσεων»)

B. Την έγκριση των σχετικών μελετών και των τευχών δημοπράτησης.

Η συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα, διότι πρέπει να γίνει η υποβολή της πρότασης χρηματοδότησης στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (Π.Α.Α.) 2014-2020 – Μέτρο 4: «Επενδύσεις σε υλικά στοιχεία του ενεργητικού» – Υπομέτρο 4.3: Στήριξη για επενδύσεις σε υποδομές που συνδέονται με την ανάπτυξη, τον εκσυγχρονισμό ή την προσαρμογή της γεωργίας και της δασοκομίας»- Δράση 4.3.1: Υποδομές εγγείων βελτιώσεων, καθώς στις 3-6-2022 λήγει η ημερομηνία υποβολής των προτάσεων.

Ο Πρόεδρος της
Οικονομικής Επιτροπής

Γκυρίνης Παναγιώτης

 

 

 

Κοινοποίηση