Πρόσκληση προς ενδιαφερόμενους στα πλαίσια της Ενδοδημοτικής Κινητικότητας από το Δήμο Αλεξάνδρειας (Προσοχή! Αφορά ΜΟΝΟ υπαλλήλους με Μόνιμους και ΙΔΑΧ που ήδη απασχολούνται σε ΟΤΑ Α’ και Β’ Βαθμού)

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Στα πλαίσια της εθελοντικής ενδοαυτοδιοικητικής κινητικότητας, ο Δήμος Αλεξάνδρειας Ν. Ημαθίας επιθυμεί να καλύψει τις παρακάτω ειδικότητες, με προσωπικό μόνιμο ή ΙΔΑΧ,από άλλους ΟΤΑ α΄και β΄βαθμού [προσοχή η προθεσμία λήγει στις 29-8-2014]:

 

Προσοχή! Αφορά ΜΟΝΟ υπαλλήλους Μόνιμους και ΙΔΑΧ 

που ήδη απασχολούνται σε ΟΤΑ Α’ και Β’ Βαθμού

 

Α/Α

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΡΙΘ.ΥΠΑΛ

1

ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

3

2

ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

1

3

ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ

1

4

ΠΕ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

2

5

ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

4

6

ΠΕ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

1

7

ΠΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

1

8

ΠΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

2

9

ΠΕ ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ

1

10

ΠΕ Ή ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ

1

11

ΠΕ Ή ΤΕ ΕΠΟΠΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

1

12

ΠΕ Ή ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

1

13

ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ -ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ

2

14

ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

1

15

ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ

1

16

ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ

2

17

ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ

4

18

ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΤΩΝ

1

19

ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ

1

20

ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΩΝ

1

21

ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

15

22

ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ

4

Πληροφορίες :κ. Κιρτικίδου Ευθυμία, στο τηλ.2333350122.

Κοινοποίηση

Μέγεθος γραμματοσειράς