Πρόσκληση για την έκτακτη συνεδρίαση του ΔΣ της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Αλεξάνδρειας αύριο Τρίτη

 
Δήμος Αλεξάνδρειας
Κοινωφελής Επιχείρηση 
 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 της αριθ. 43254/31-07-2007 Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ Β’ 1492/17-08-2007), σας καλούμε σε έκτακτη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Αλεξάνδρειας, που θα πραγματοποιηθεί στις 30 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ημέρα ΤΡΙΤΗ και ΩΡΑ 14.00 στα γραφεία της επιχείρησης , για συζήτηση και λήψη απόφασης  επί των  παρακάτω θεμάτων ημερήσιας διάταξης:
1. Λήψη απόφασης για τη διαγραφή παλαιών υποχρεώσεων των τεσσάρων πρώην δημοτικών επιχειρήσεων οι οποίες συγχωνεύτηκαν στην Κ.Ε.Δ.Α.
 
2. Λήψη απόφασης για την ανατροπή υπολοίπων πιστώσεων αποφάσεων ανάληψης  υποχρεώσεων οικ. έτους 2014. 
 
O ΠΡΟΕΔΡΟΣ


ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΔΕΛΙΟΠΟΥΛΟΣ 

Κοινοποίηση

Μέγεθος γραμματοσειράς