Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Πρόσκληση για την 46η τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αλεξάνδρειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Σύμφωνα με την αριθ. 55/Α’/11-3-2020 άρθρο 10 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου ορίζεται ότι «1. Κατά το διάστημα λήψης των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, η λήψη των αποφάσεων των πάσης φύσεως συλλογικών οργάνων των ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού και των διοικητικών συμβουλίων των εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων μπορεί να λαμβάνει χώρα είτε διά περιφοράς κατά τις προβλέψεις της παρ. 5 του άρθρου 67 και της παρ. 1 του άρθρου 167 του ν. 3852/2010 (Α’ 87), είτε διά τηλεδιάσκεψης με κάθε πρόσφορο τηλεπικοινωνιακό μέσο. Στην περίπτωση της δια ζώσης σύγκλησης των συμβουλίων, οι συνεδριάσεις πραγματοποιούνται κεκλεισμένων των θυρών».

Βάσει των ανωτέρω καθώς και της Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 60400 (ΦΕΚ Β΄ 4577/Β/03-10-2021) ΚΥΑ, η τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής θα πραγματοποιηθεί δια τηλεδιάσκεψης την 12η Οκτωβρίου ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση ή μη του υπ΄αριθ. πρωτ. 19070/7.10.2021 πρακτικού (3ο πρακτικό) της Επιτροπής διαγωνισμού για την “Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού Δήμου Αλεξάνδρειας”.

2. Έγκριση ή μη του υπ΄αριθ. πρωτ. 18303/30-09-2021 πρακτικού (1ο πρακτικό) καθώς και του υπ΄αριθ. πρωτ. 19239/07-10-2021 πρακτικού (2ο πρακτικό) της Επιτροπής διαγωνισμού για την «Προμήθεια εξοπλισμού διαχείρισης βιοαποβλήτων του Δήμου Αλεξάνδρειας – Τμήμα 1: Προμήθεια καινούριου απορριμματοφόρου οχήματος 6m3 με σύστημα πλύσης κάδων».

3. Λήψη απόφασης για χορήγηση ή μη παράτασης της σύμβασης με αρ. Πρωτ. 9840/3-6-2021 που αφορά τη “ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΑΝΑΓΝΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΕΣΗΣ ΣΕ ΠΛΗΡΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΙΝΗΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ”.

4. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη του 1ου Α.Π.Ε & 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΓΕΦΥΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ».

5. Λήψη απόφασης για την έγκριση χορήγησης ή μη Γ΄ παράτασης συνολικής προθεσμίας του έργου «Εργασίες βελτίωσης οδών Δήμου Αλεξάνδρειας».

6. Συγκρότηση Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Κατασκευή αποχετευτικού δικτύου λυμάτων Οικισμού Μελίκης» του Δήμου Αλεξάνδρειας.

7. Λήψη απόφασης έγκρισης ενεργειών της ορισθείσας δικηγόρου για τη άσκηση ανακοπής κατά της εκτέλεσης και αίτησης αναστολής στην υπόθεση Σαμψών Παναγκασίδη.

8. Λήψη απόφασης για Εξειδίκευση της πίστωσης και έγκριση μετακίνησης και αποζημίωσης δαπανών μετακίνησης του Δημάρχου στη Αθήνα για τέσσερις (4) ημέρες στις 19-20-21-22 Οκτωβρίου 2021.

Ο Πρόεδρος της
Οικονομικής Επιτροπής

Γκυρίνης Παναγιώτης

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Κοινοποίηση