Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Πρόσκληση για τη συνεδρίαση της Οικονομικής επιτροπής του Δήμου Αλεξάνδρειας την Τρίτη 28 Μαρτίου

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87, 07-06-2010), όπως τροποποιήθηκε από το N. 4555/18 (ΦΕΚ 133/19.07.2018 τεύχος Α’), του άρθρου 78 του Ν. 4954/2022 (ΦΕΚ 136 Α) και της Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 15102 (ΦΕΚ Τεύχος Β 1429/10.03.2023) ΚΥΑ, σας καλούμε στην τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα πραγματοποιηθεί δια τηλεδιάσκεψης την 28η Μαρτίου 2023 ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Ανάκληση της υπ’ αριθμ. 375/2022 Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αλεξάνδρειας περί έγκρισης του ισολογισμού 31/12/2021 και αποτελεσμάτων χρήσεως οικονομικού έτους 2021 του Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου με την επωνυμία Οργανισμός Προσχολικής Αλεξάνδρειας.

2. Λήψη απόφασης για ορισμό δικηγόρου παράστασης ενώπιον του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Βέροιας, (αφορά υπόθεση Σωτη…Τσιρ… κ.α.).

Ο
Πρόεδρος
της Οικονομικής Επιτροπής

Γκυρίνης Παναγιώτης

 

 

 

 

Κοινοποίηση