Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Πρόσκληση Έκτακτης συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου για αύριο Τετάρτη, 16 Δεκεμβρίου

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σύμφωνα με την αριθ. 55/Α’/11-3-2020 άρθρο 10 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου ορίζεται ότι «1. Κατά το διάστημα λήψης των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, η λήψη των αποφάσεων των πάσης φύσεως συλλογικών οργάνων των ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού και των διοικητικών συμβουλίων των εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων μπορεί να λαμβάνει χώρα είτε διά περιφοράς κατά τις προβλέψεις της παρ. 5 του άρθρου 67 και της παρ. 1 του άρθρου 167 του ν. 3852/2010 (Α’ 87), είτε διά τηλεδιάσκεψης με κάθε πρόσφορο τηλεπικοινωνιακό μέσο. Στην περίπτωση της δια ζώσης σύγκλησης των συμβουλίων, οι συνεδριάσεις πραγματοποιούνται κεκλεισμένων των θυρών».

Βάσει των ανωτέρω καθώς και της αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.80189/12.12.2020 (ΦΕΚ 5486/Β΄/12-12-2020) εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών, η Έκτακτη Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου θα πραγματοποιηθεί δια τηλεδιάσκεψης την 16η Δεκεμβρίου 2020 ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:30, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκε από το N. 4555/18 (ΦΕΚ 133/19.07.2018 τεύχος Α’), για συζήτηση και λήψη απόφασης στο μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης:

Έγκριση ή μη του υπ΄αριθ. πρωτ. 20592/14-12-2020 πρακτικού της Επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής προμήθειας υγρών καυσίμων για την «Προμήθεια υγρών καυσίμων του Δήμου Αλεξάνδρειας και των Νομικών του Προσώπων για τα έτη 2019-2020».

(Η συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα διότι, για την εύρυθμη λειτουργία του Δήμου αλλά και των Νομικών Προσώπων αυτού και με δεδομένο ότι δεν έχει εξαντληθεί το φυσικό αντικείμενο των συμβάσεων προμήθειας υγρών καυσίμων για το Δήμο Αλεξάνδρειας και τα Νομικά του Πρόσωπα για τα έτη 2019-2020, προκύπτει η αναγκαιότητα τροποποίησής τους με παράτασή τους κατά έξι (6) μήνες ή μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας ανάδειξης των νέων προμηθευτών, πριν τη λήξη τους, δηλαδή πριν την 31/12/2020 και δεδομένου ότι, σύμφωνα με την υπ΄αριθ. 402/2020 Πράξη του ΣΤ΄ Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου προέκυψε κώλυμα υπογραφής των πέντε (5) σχεδίων συμβάσεων για την προμήθεια υγρών καυσίμων από το Δήμο Αλεξάνδρειας και τα Νομικά του Πρόσωπα για τα έτη 2021-2022, γεγονός που οδήγησε στην επανάληψη του ανοικτού διαγωνισμού άνω των ορίων ο οποίος είναι ήδη σε εξέλιξη).

Η
ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

ΜΟΣΧΟΠΟΥΛΟΥ ΟΛΓΑ

 

 

 

 

 

 

 

 

Κοινοποίηση