Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες του Δήμου Αλεξάνδρειας και των Νομικών του Προσώπων

 
 
 
 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
 
Προμήθεια τροφίμων
για τις ανάγκες του Δήμου Αλεξάνδρειας και των Νομικών του Προσώπων
 
Ο Δήμος Αλεξάνδρειας διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε ηλεκτρονικό ανοικτό τακτικό μειοδοτικό διαγωνισμό η προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια τροφίμων (γάλατα-είδη παντοπωλείου, ελαιόλαδα, είδη αρτοποιείου, ζαχαροπλαστείου, οπωρολαχανοπωλείου, κρεοπωλείου) του Δήμου Αλεξάνδρειας και των Νομικών του Προσώπων», με κριτήριο κατακύρωσης: α) το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) στη νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά μέση τιμή λιανικής πώλησης την ημέρα παράδοσης, όπως αυτή προκύπτει από το εκάστοτε εκδιδόμενο δελτίο πιστοποίησης τιμών της υπηρεσίας εμπορίου Ημαθίας για τα κηπευτικά και φρούτα, τα κρέατα, λαχανικά και τα ελαιόλαδα και β) την χαμηλότερη τιμή, για τα είδη αρτοποιείου, ζαχαροπλαστικής, είδη παντοπωλείου – γαλακτοκομικά καθώς και τα είδη κάβας (ποτά-αναψυκτικά).
 
Η συνολική δαπάνη για την προμήθεια των τροφίμων του Δήμου Αλεξάνδρειας και των Νομικών του Προσώπων προβλέπεται να ανέλθει στο συνολικό ποσό των 238.714,42 €. Στo παραπάνω ποσό συμπεριλαμβάνεται το ΦΠΑ 13% και 23%.
 
Κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να συμμετέχει στο διαγωνισμό υποβάλλοντας προσφορά σε μία ή σε περισσότερες ομάδες των προς προμήθεια ειδών του προϋπολογισμού. Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα όπως ορίζονται στον παρακάτω πίνακα. 
 
Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή.
 
Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα.
 
Οι συμβάσεις του διαγωνισμού θα έχουν διάρκεια μέχρι 31/12/2016, με δικαίωμα χρονικής παράτασης για άλλους τρεις (3) μήνες κι εφόσον δεν έχουν εξαντληθεί οι συμβατικές ποσότητες και οι αξίες τους και κατόπιν έγκρισης των αρμόδιων Συμβουλίων. 
 
Η εγγύηση για την συμμετοχή στην παρούσα ορίζεται σε ποσοστό 1% της προεκτιμώμενης αξίας της σύμβασης εκτός Φ.Π.Α., η οποία ανέρχεται στο ποσό των 2.069,76 € για το σύνολο των υπό προμήθεια ειδών. Το ποσό αυτό θα επιμερίζεται ανά ομάδα-υποομάδα ανάλογα με την ομάδα ή ομάδες-υποομάδες  που επιθυμούν να συμμετάσχουν οι ενδιαφερόμενοι.
 
Σε περίπτωση που ζητηθούν από τους ενδιαφερόμενους προμηθευτές συμπληρωματικές πληροφορίες, σχετικές με τα έγγραφα του διαγωνισμού, αυτές δίνονται το αργότερο εντός έξι (6) ημερών πριν από την ημερομηνία υποβολής των προφορών, εφόσον έχουν ζητηθεί εμπρόθεσμα. Τα ανωτέρω αιτήματα υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο δικτυακό τόπο του συγκεκριμένου διαγωνισμού μέσω της Διαδικτυακής Πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ και φέρουν ψηφιακή υπογραφή. Αιτήματα παροχής διευκρινίσεων και συμπληρωματικών πληροφοριών υποβάλλονται από εγγεγραμμένους Προμηθευτές εντός των ανωτέρω προθεσμιών, σε διαφορετική περίπτωση δεν εξετάζονται. Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτοί όσοι κατέχουν τα προσόντα και προσκομίσουν τα νόμιμα δικαιολογητικά σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και τους όρους της διακήρυξης. Πληροφορίες δίνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
 
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν τα τεύχη του διαγωνισμού από την ιστοσελίδα του Δήμου www.alexandria.gr ή το Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), ή από το Τμήμα Προμηθειών του Δήμου Αλεξάνδρειας, Εθν. Αντίστασης 42, Αλεξάνδρεια, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από τον αρμόδιο υπάλληλο κ. Κακαγιάννη Δημήτριο τηλ. 23333350115.
 
Η Προκήρυξη του διαγωνισμού θα αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων της υπηρεσίας, στο Διαύγεια, στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. στην ιστοσελίδα του Δήμου Αλεξάνδρειας στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.alexandria.gr και στην διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Η παρούσα θα δημοσιευτεί επίσης στον τύπο και στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης. 
Ο
Δήμαρχος

 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΚΥΡΙΝΗΣ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Κοινοποίηση