Πρόγραμμα Αστικής Επίγειας Καταπολέμησης Κουνουπιών στο Δήμο Αλεξάνδρειας για την εβδομάδα από Δευτέρα 23, έως και Σάββατο 27 Αυγούστου

Έργο Αστικής Επίγειας Καταπολέμησης Κουνουπιών
Δήμου Αλεξάνδρειας 2021

Ο Δήμος Αλεξάνδρειας ανακοινώνει το πρόγραμμα Αστικής Επίγειας Καταπολέμησης Κουνουπιών για την εβδομάδα από Δευτέρα 23, έως και Παρασκευή 27 Αυγούστου 2021.

Προβλεπόμενο πρόγραμμα κίνησης συνεργείων
από 23/08/2021 έως 27/08/2021

ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ

ΔΕΥΤΕΡΑ23/8

ΤΡΙΤΗ 24/8

ΑΣΤΙΚΟ (ΙΔΙΩΤΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ)

ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ Νο1

ΑΡΙΘ. ΟΧΗΜΑΤΟΣ: ΝΗΚ 8366

ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ

ΔΕ: ΜΕΛΙΚΗΣ

ΤΚ: ΑΓΚΑΘΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ

ΔΕ: ΜΕΛΙΚΗΣ

ΤΚ: ΑΓΚΑΘΙΑ

ΑΣΤΙΚΟ (ΙΔΙΩΤΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ)

ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ Νο2

ΑΡΙΘ. ΟΧΗΜΑΤΟΣ: ΚΟΜ 6342

ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ

ΔΕ: ΜΕΛΙΚΗΣ

ΤΚ: ΑΓΚΑΘΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ

ΔΕ: ΜΕΛΙΚΗΣ

ΤΚ: ΠΑΛΑΙΟΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ-ΝΕΟΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ –ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΔΑ

ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΕΣ ΑΚΜΑΙΩΝ

(ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΝΤΟΜΟΠΑΓΙΔΩΝ)

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ

ΕΝΤΟΜΟΠΑΓΙΔΩΝ

ΔΕ: ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ

ΤΚ: ΒΡΥΣΑΚΙ-ΝΕΟΧΩΡΙ

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ

ΕΝΤΟΜΟΠΑΓΙΔΩΝ

ΔΕ: ΠΛΑΤΕΟΣ

ΤΚ: ΠΛΑΤΑΝΟΣ-ΚΛΕΙΔΙ-ΛΙΑΝΟΒΕΡΓΙ(ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙ)-ΑΡΑΧΟΣ

ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ

ΕΝΤΟΜΟΠΑΓΙΔΩΝ

ΔΕ:ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ

ΤΚ: ΒΡΥΣΑΚΙ-ΝΕΟΧΩΡΙ

(ΨΕΚΑΣΤΙΚΟ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ)

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ LV

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΝΤΟΜΟΠΑΓΙΔΩΝ

ΑΡΙΘ. ΟΧΗΜΑΤΟΣ: ΕΕΗ 1548

Π.Ε. ΗΜΑΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ

ΔΕ: ΜΕΛΙΚΗΣ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ

ΤΚ: ΑΓΚΑΘΙΑ (ΤΡΙΛΟΦΙΑ)-ΜΕΛΙΚΗ-ΝΗΣΙ-ΛΟΥΤΡΟΣ

( ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΕΝΤΟΜΟΠΑΓΙΔΩΝ)

Π.Ε. ΗΜΑΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ

ΔΕ:ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ

ΤΚ: ΒΡΥΣΑΚΙ-ΝΕΟΧΩΡΙ

( ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΕΝΤΟΜΟΠΑΓΙΔΩΝ)

ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 25/8

ΠΕΜΠΤΗ 26/8

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 27/8

ΑΣΤΙΚΟ (ΙΔΙΩΤΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ)

ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ Νο1

ΑΡΙΘ. ΟΧΗΜΑΤΟΣ: ΝΗΚ 8366

ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ

ΔΕ: ΜΕΛΙΚΗΣ

ΤΚ:ΑΓΚΑΘΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ

ΔΕ: ΑΝΤΙΓΟΝΙΔΩΝ

ΤΚ:ΕΠΙΣΚΟΠΗ-ΚΑΛΟΧΩΡΙ

ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ

ΔΕ: ΑΝΤΙΓΟΝΙΔΩΝ

ΤΚ: ΕΠΙΣΚΟΠΗ-ΚΑΛΟΧΩΡΙ

ΑΣΤΙΚΟ (ΙΔΙΩΤΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ)

ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ Νο2

ΑΡΙΘ. ΟΧΗΜΑΤΟΣ: ΚΟΜ 6342

ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ

ΔΕ: ΜΕΛΙΚΗΣ

ΤΚ: ΠΑΛΑΙΟΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ-ΝΕΟΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ –ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΔΑ

ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ

ΔΕ:ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ

ΤΚ:ΚΑΜΠΟΧΩΡΙ

ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ

ΔΕ:ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ

ΤΚ:ΚΑΜΠΟΧΩΡΙ

ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΕΣ ΑΚΜΑΙΩΝ

(ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΝΤΟΜΟΠΑΓΙΔΩΝ)

ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ

ΕΝΤΟΜΟΠΑΓΙΔΩΝ

ΔΕ: ΠΛΑΤΕΟΣ

ΤΚ:ΠΛΑΤΑΝΟΣ-ΚΛΕΙΔΙ-ΛΙΑΝΟΒΕΡΓΙ(ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙ)-ΑΡΑΧΟΣ

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ

ΕΝΤΟΜΟΠΑΓΙΔΩΝ

ΔΕ: ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ-ΑΝΤΙΓΟΝΙΔΩΝ

ΤΚ:ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ –ΝΗΣΕΛΙ ΞΑΧΑΣΜΕΝΗ(ΡΑΨΩΜΑΝΙΚΗ) –ΚΑΒΑΣΙΛΑ

ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ

ΕΝΤΟΜΟΠΑΓΙΔΩΝ

ΔΕ: ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ-ΑΝΤΙΓΟΝΙΔΩΝ

ΤΚ: ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΝΗΣΕΛΙ ΞΑΧΑΣΜΕΝΗ(ΡΑΨΩΜΑΝΙΚΗ) ΚΑΒΑΣΙΛΑ

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ

ΕΝΤΟΜΟΠΑΓΙΔΩΝ

ΔΕ: ΠΛΑΤΕΟΣ–ΜΕΛΙΚΗΣ

ΤΚ: ΤΡΙΚΑΛΑ-ΠΛΑΤΥ-ΠΡΑΣΙΝΑΔΑ (ΚΥΔΩΝΙΑ)- ΝΗΣΣΕΛΟΥΔΙ-ΠΑΛΑΙΟΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ-ΝΕΟΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ –ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΔΑ

ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ

ΕΝΤΟΜΟΠΑΓΙΔΩΝ

ΔΕ: ΠΛΑΤΕΟΣ–ΜΕΛΙΚΗΣ

ΤΚ: ΤΡΙΚΑΛΑ-ΠΛΑΤΥ-ΠΡΑΣΙΝΑΔΑ (ΚΥΔΩΝΙΑ)- ΝΗΣΣΕΛΟΥΔΙ-ΠΑΛΑΙΟΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ-ΝΕΟΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ –ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΔΑ

(ΨΕΚΑΣΤΙΚΟ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ)

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ LV

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΝΤΟΜΟΠΑΓΙΔΩΝ

ΑΡΙΘ. ΟΧΗΜΑΤΟΣ: ΕΕΗ 1548

Π.Ε. ΗΜΑΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ

ΔΕ: ΠΛΑΤΕΟΣ

ΤΚ: ΠΛΑΤΑΝΟΣ-ΚΛΕΙΔΙ-ΛΙΑΝΟΒΕΡΓΙ(ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙ)-ΑΡΑΧΟΣ

( ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΕΝΤΟΜΟΠΑΓΙΔΩΝ)

Π.Ε. ΗΜΑΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ

ΔΕ:ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ -ΑΝΤΙΓΟΝΙΔΩΝ

ΤΚ: ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ(ΚΑΨΟΧΩΡΙ)-ΝΗΣΕΛΙ –ΞΑΧΑΣΜΕΝΗ(ΡΑΨΩΜΑΝΙΚΗ) –ΚΑΒΑΣΙΛΑ

( ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΕΝΤΟΜΟΠΑΓΙΔΩΝ)

Π.Ε. ΗΜΑΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ

ΔΕ: ΜΕΛΙΚΗΣ

ΤΚ: ΠΑΛΑΙΟΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ-ΝΕΟΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ –ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΔΑ

( ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΕΝΤΟΜΟΠΑΓΙΔΩΝ)

Το προβλεπόμενο πρόγραμμα είναι ενδεικτικό και υπάρχει δυνατότητα αλλαγών, ανάλογα με την εξέλιξη του έργου και τις καιρικές συνθήκες

  • Υπεύθυνη Επιστήμονας εκτέλεσης και επικοινωνίας έργου: Παπαστάμκου Μερόπη – Διπλ. Χημικός-Μηχανικός
  • Υπεύθυνος Συνεργείων : Ρήγας Βασίλειος – Δειγματολήπτης

 

 

 

Κοινοποίηση

Μέγεθος γραμματοσειράς