Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Προδημοσίευση προκήρυξης για την ενίσχυση Μικρών & Μεσαίων Επιχειρήσεων στους τομείς Μεταποίησης-Εμπορίου-Τουρισμού-Υπηρεσιών

 

Προδημοσίευση Προκήρυξης

για την ενίσχυση Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων
στους τομείς Μεταποίησης-Τουρισμού-Εμπορίου-Υπηρεσιών
μέσω του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος Μακεδονίας-Θράκης

Το υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας προδημοσίευσε το περιεχόμενο προκήρυξης (ανοιχτής πρόσκλησης που αναμένεται να εκδοθεί το προσεχές διάστημα) για τη χρηματοδότηση Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς της Μεταποίησης, του Τουρισμού, του Εμπορίου και των Υπηρεσιών, με σκοπό την χρηματοδότησή τους για την “υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων προσανατολισμένων στην καινοτομία, το περιβάλλον και τις τεχνολογίες πληροφορικής και για την απευθείας τόνωση του επιχειρείν σε συνθήκες κρίσης”.

Συγκεκριμένα προβλέπεται να ενισχυθούν:

 • υφιστάμενες επιχειρήσεις: οι επιχειρήσεις που έχουν τουλάχιστον δύο πλήρεις κλεισμένες διαχειριστικές χρήσεις.
 • νέες επιχειρήσεις: οι επιχειρήσεις που έχουν μέχρι την ημερομηνία παραλαβής της επενδυτικής τους πρότασης δύο πλήρεις διαχειριστικές χρήσεις.
 • υπό σύσταση επιχειρήσεις: οι επιχειρήσεις που θα συσταθούν μετά την παραλαβή του επενδυτικού τους σχεδίου.

Οι ενισχύσεις αφορούν στους ακόλουθους τομείς/θεματικές ενότητες:

 • Μεταποίηση: Αφορά στην ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και της ανταγωνιστικότητας μεταποιητικών επιχειρήσεων.
 • Τουρισμός: Αφορά στην ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και της ανταγωνιστικότητας τουριστικών επιχειρήσεων.
 • Εμπόριο: Αφορά στην ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και της ανταγωνιστικότητας επιχειρήσεων σε δυναμικούς στοχευμένους κλάδους του τριτογενή τομέα.
 • Υπηρεσίες: Αφορά στην ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και της ανταγωνιστικότητας επιχειρήσεων σε δυναμικούς στοχευμένους κλάδους του τριτογενή τομέα.

Η ημερομηνία έναρξης υποβολής αιτήσεων/επενδυτικών προτάσεων καθώς και η ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών θα καθοριστούν με Κοινή Υπουργική Απόφαση και θα ανακοινωθεί σε μεταγενέστερο χρόνο.

Όροι και προϋποθέσεις:

Oι προϋποθέσεις συμμετοχής των δυνητικών δικαιούχων των ενισχύσεων (φυσικά ή νομικά πρόσωπα που υποβάλλουν επενδυτική πρόταση), είναι οι ακόλουθες:

 1. να είναι εγκατεστημένοι ή να προτίθενται να εγκατασταθούν, ως ανεξάρτητες επιχειρήσεις με το πλήρες αντικείμενο τους, στην Ελληνική επικράτεια.
 2. να μην είναι προβληματική επιχείρηση.
 3. να λειτουργούν ή να προτίθενται να λειτουργήσουν αποκλειστικά με νομική μορφή ατομικής επιχείρησης ή ΟΕ ή ΕΕ ή ΕΠΕ ή μονοπρόσωπης ΕΠΕ ή ΑΕ.
 4. να τηρούν (για υφιστάμενες και νέες επιχειρήσεις) ή να δεσμευτούν ότι θα τηρήσουν εφόσον εγκριθούν (για υπό σύσταση επιχειρήσεις) κατά την υποβολή της επενδυτικής πρότασης βιβλία Β’ ή Γ’ κατηγορίας του ΚΒΣ.
 5. να μην εκκρεμεί εις βάρος τους διαδικασία ανάκτησης παλαιάς κρατικής ενίσχυσης.
 6. για τις υφιστάμενες επιχειρήσεις ΜΜΕ, σύμφωνα με τον ορισμό της σύστασης της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ της 6ης Μαΐου 2003 (Παράρτημα Α’ της παρούσας), ο μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών τριετίας τους να κυμαίνεται:
 • από τριάντα χιλιάδες ευρώ (30.000 €) μέχρι πενήντα εκατομμύρια ευρώ (50.000.000,00) ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού να μην υπερβαίνει τα σαράντα τρία εκατομμύρια ευρώ (43.000.000,00) για τη θεματική ενότητα «Μεταποίηση».
 • από τριάντα χιλιάδες ευρώ (30.000 €) μέχρι πενήντα εκατομμύρια ευρώ (50.000.000,00) ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού να μην υπερβαίνει τα σαράντα τρία εκατομμύρια ευρώ (43.000.000,00) για τη θεματική ενότητα «Τουρισμός».
 • από είκοσι χιλιάδες ευρώ (20.000 €) μέχρι πενήντα εκατομμύρια ευρώ (50.000.000,00) ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού να μην υπερβαίνει τα σαράντα τρία εκατομμύρια ευρώ (43.000.000,00) για την θεματική ενότητα «Εμπόριο».
 • από είκοσι χιλιάδες ευρώ (20.000 €) μέχρι πενήντα εκατομμύρια ευρώ (50.000.000,00) ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού να μην υπερβαίνει τα σαράντα τρία εκατομμύρια ευρώ (43.000.000,00) για την θεματική ενότητα «Υπηρεσίες».

Τα στοιχεία που χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό του κύκλου εργασιών αφορούν στις τρεις τελευταίες κλεισμένες πλήρεις δωδεκάμηνες διαχειριστικές χρήσεις ή, εφόσον δεν υπάρχουν, στις δύο τελευταίες κλεισμένες πλήρεις δωδεκάμηνες διαχειριστικές χρήσεις. Ο ετήσιος κύκλος εργασιών προσδιορίζεται από το σχετικό φορολογικό έντυπο της κάθε επιχείρησης. Για τις υφιστάμενες μεγάλες επιχειρήσεις, θα καθοριστούν τα αντίστοιχα όρια.

Δεν έχουν δικαίωμα υποβολής πρότασης οι δημόσιες επιχειρήσεις ή οργανισμοί ή/και οι θυγατρικές τους, καθώς και οι εταιρείες στις οποίες συμμετέχουν, άμεσα ή έμμεσα, με ποσοστό μεγαλύτερο του είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) οι ΟΤΑ.

Ο προϋπολογισμός κάθε πρότασης που μπορεί να επιχορηγηθεί κυμαίνεται:

 • Από 30.000 έως 300.000 € για την θεματική ενότητα «Μεταποίηση».
 • Από 30.000 έως 300.000 € για την θεματική ενότητα «Τουρισμός».
 • Από 20.000 έως 100.000 € για την θεματική ενότητα «Εμπόριο».
 • Από 20.000 έως 100.000 € για την θεματική ενότητα «Υπηρεσίες».

Το μέγιστο επιχορηγούμενο ύψος του επενδυτικού σχεδίου θα συνδέεται με τον κύκλο εργασιών της επιχείρησης.

Τα ποσοστά επιχορήγησης για τις μεσαίες Επιχειρήσεις είναι 40% και για τις μικρές Επιχειρήσεις είναι 50%.

Για τις επιλέξιμες ενέργειες και δαπάνες, επιλεξιμότητα Κωδικών Αρχικής Δραστηριότητας (ΚΑΔ) και περισσότερες πληροφορίες αναφέρονται στο κείμενο της “Προδημοσίευσης Προκήρυξης” που επισυνάπτεται στο τέλος.

Ο προϋπολογισμός που θα διατεθεί στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας ανέρχεται σε 90.000.000 ευρώ. Από τον προϋπολογισμό αυτό, το 85% θα κατανεμηθεί σε υφιστάμενες Επιχειρήσεις και το 15% σε νέες/υπό σύσταση Επιχειρήσεις.

Σχετικό Αρχείο:

Προδημοσίευση Προκήρυξης 

 

 

Κοινοποίηση