Αποτέλεσματα διαβούλευσης για το έργο: «Διαδικτυακή Πύλη Πολιτιστικού Περιεχομένου και Υπηρεσιών του Δήμου Αλεξάνδρειας»

Ο Δήμος Αλεξάνδρειας ανακοινώνει τα αποτελέματα της δημόσιας διαβούλευσης σχετικά με τη διακήρυξη του έργου «Διαδικτυακή Πύλη Πολιτιστικού Περιεχομένου και Υπηρεσιών του Δήμου Αλεξάνδρειας» που έχει ενταχθεί στο Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση» (Πρόσκληση 20.1) με κωδικό ΟΠΣ 304444 και συνολικό προϋπολογισμό του ανέρχεται στο ποσό των 141.662,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ).

Στο συνημμένο αρχείο θα βρείτε τα αποτελέσματα.

ΕΝΤΥΠΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

Κοινοποίηση

Μέγεθος γραμματοσειράς