Πίνακας Εκλογικών Τμημάτων Εκλογικού Διαμερίσματος Αλεξάνδρειας

Πίνακας Εκλογικών Τμημάτων
Εκλογικού Διαμερίσματος Αλεξάνδρειας

(Όλα τα Τμήματα Μικτά)

Οι εκλογείς του Εκλογικού Διαμερίσματος Αλεξάνδρειας μπορούν να ενημερωθούν σε ποιο Εκλογικό τμήμα ψηφίζουν ανοίγοντας τον συνημμένο πίνακα.

 

Συνημμένο:

Πίνακας Εκλογικών Τμημάτων Ε.Δ. Αλεξάνδρειας

 

Κοινοποίηση

Μέγεθος γραμματοσειράς