Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Παρουσίαση Κέντρου Κοινότητας και Κοινωνικού Φαρμακείου Δήμου Αλεξάνδρειας με Παράρτημα Ρομά


Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Κ Ε Σ     Δ Ο Μ Ε Σ  

Δ Η Μ Ο Υ     Α Λ Ε  Ξ Α Ν Δ Ρ Ε Ι Α Σ


.
.
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
Το Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου Αλεξάνδρειας ιδρύθηκε με την υπ’ αρίθμ. 416/2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου στο πλαίσιο της πράξης «Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Αλεξάνδρειας» (κωδ. ΟΠΣ 5001643) που έχει ενταχθεί στο Ε.Π. Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 2014-2020 με την υπ’ αριθμ. 6866/10/10/2016 Απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας (που τροποποιήθηκε με την απόφαση υπ’ αρίθμ. 3785/13-07-2020) και υπάγεται στο Αυτοτελές Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας Παιδείας και Πολιτισμού.
 • Σκοπός του προγράμματος είναι η καταπολέμηση της φτώχειας, του κοινωνικού αποκλεισμού, η ευαισθητοποίηση ατόμων και ομάδων πληθυσμού, καθώς και επιχειρήσεων με στόχο τη συμμετοχή τους σε προγράμματα στήριξης των οικονομικά αδύναμων πολιτών.
 • Δυνητικοί δικαιούχοι του προγράμματος είναι άτομα και νοικοκυριά που διαμένουν στο Δήμο Αλεξάνδρειας, ευάλωτες οικονομικά και κοινωνικά ομάδες πολιτών, ΑμεΑ, Ρομά, άποροι, άνεργοι, μετανάστες, και γενικά άτομα που πλήττονται ή απειλούνται από τη φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισμό.
 • Το Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου Αλεξάνδρειας, διανέμει σταθερά, σε μηνιαία βάση σε περίπου 200 ωφελούμενα νοικοκυριά:
  • συσκευασμένα τρόφιμα και είδη παντοπωλείου, είδη ατομικής υγιεινής και κατεψυγμένα προϊόντα,
  • είδη ένδυσης  και υπόδησης, είδη οικιακού εξοπλισμού καθώς επίσης
  • είδη ψυχαγωγίας όπως βιβλία, cd – dvd,  παιχνίδια κλπ.
Τα παρεχόμενα είδη προέρχονται από δωρεές και χορηγίες και διανέμονται εντελώς δωρεάν στους δικαιούχους, με τρόπο που να εξασφαλίζεται η ισονομία και η αξιοπρέπεια τους.
Το Κοινωνικό Παντοπωλείο στεγάζεται στην πλατεία Σιδηροδρομικού Σταθμού στην Αλεξάνδρεια, είναι προσβάσιμο με τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς και τηρεί τους όρους και τις προϋποθέσεις προσβασιμότητας για ΑΜΕΑ. Η δομή στελεχώνεται από Κοινωνικό Λειτουργό και Βοηθητικό- διοικητικό στέλεχος.
 • Τηλέφωνα Επικοινωνίας : 2333053071 -2
 • Ωράριο Λειτουργίας: Δευτέρα έως Παρασκευή: 08:00-16:00
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
Στο πλαίσιο της δημιουργίας ενός δικτύου κοινωνικής αλληλεγγύης ο Δήμος Αλεξάνδρειας αναπτύσσει και εκπονεί δράσεις ενίσχυσης των ευάλωτων κοινωνικά ομάδων. Στο πλαίσιο αυτό θεσμοθετείται η σύσταση και λειτουργία του «Κοινωνικού Φαρμακείου».
Το Κοινωνικό Φαρμακείο του Δήμου Αλεξάνδρειας, ιδρύθηκε με την υπ’ αρίθμ. 416/2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου), στο πλαίσιο της πράξης «Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο και Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Αλεξάνδρειας» (κωδ. ΟΠΣ 5001643) που έχει ενταχθεί στο Ε.Π. Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 2014-2020 με την υπ’ αριθμ. 6866/10.10.2016 Απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας (που τροποποιήθηκε με την απόφαση υπ’ αρίθμ. 3785/13-07-2020).
Σκοπός του είναι η δωρεάν φαρμακευτική περίθαλψη απόρων, αναξιοπαθούντων που ζουν κάτω από τα όρια της φτώχειας. Στο πλαίσιο αυτό το Κοινωνικό Φαρμακείο παρέχει δωρεάν φάρμακα, υγειονομικό υλικό και παραφαρμακευτικά προϊόντα, τα οποία εξασφαλίζει μέσω συγκεκριμένων συνεργασιών με φαρμακοβιομηχανίες και τοπικούς φαρμακευτικούς συλλόγους, καθώς και από τη συμμετοχή και κινητοποίηση συλλογικών φορέων, ΜΚΟ,  επιχειρήσεων και πολιτών κτλ.
Το Κοινωνικό Φαρμακείο δεν διαθέτει τις κατηγορίες φαρμάκων που υπάγονται στο Νόμο 3549/2006 (φάρμακα ειδικής συνταγογράφησης).Η Χορήγηση των φαρμάκων και των παραφαρμακευτικών προιόντων  γίνεται σύμφωνα με την υπάρχουσα διαθεσιμότητα. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει ένα συγκεκριμένο σκεύασμα  προτείνεται από τα στελέχη της δομής παραπλήσιο με την ίδια σύσταση σε δραστικές ουσίες και  παράσχεται κατόπιν σύμφωνης γνώμης του ωφελουμένου.
Οι υπηρεσίες που παρέχονται από το «Κοινωνικό Φαρμακείο» είναι απολύτως δωρεάν και αφορούν όλους όσους διαμένουν στον Δήμο Αλεξάνδρειας, είναι σε πλήρη ένδεια και πληρούν τις απαιτούμενες προϋποθέσεις.
Δυνητικοί Δικαιούχοι των υπηρεσιών που παρέχει το Κοινωνικό Φαρμακείο είναι άτομα που διαμένουν στον Δήμο Αλεξάνδρειας, συμπεριλαμβανομένων των νόμιμα διαμενόντων πολιτών τρίτων χωρών ή ανιθαγενών, τα οποία βάσει κριτηρίων και σχετικών αποδεικτικών στοιχείων, βρίσκονται σε κατάσταση φτώχειας ή απειλούνται από φτώχεια (π.χ. ωφελούμενοι του Ελάχιστου εγγυημένου Εισοδήματος και του ΤΕΒΑ) ή στερούνται ασφαλιστικής κάλυψης, καθώς και οι δικαιούχοι/αιτούντες διεθνούς προστασίας.
Το Κοινωνικό Φαρμακείο στελεχώνεται από το απαιτούμενο προσωπικό, ως αυτό περιγράφεται στο κεφ. 4.4 του ισχύοντος Οδηγού Εφαρμογής & Λειτουργίας Δομών Παροχής Βασικών Αγαθών της ΕΥΣΕΚΤ, ήτοι: 
 • Βοηθό Φαρμακείου (ΔΕ Βοηθού Φαρμακείου με άδεια άσκησης επαγγέλματος), ως συντονιστή.
 • Φαρμακοποιό (ΠΕ)
Έδρα του Κοινωνικού Φαρμακείου είναι η Δημοτική Ενότητα Αλεξάνδρειας στον χώρο της δημοτικής αγοράς και συγκεκριμένα στην οδό Δημοτικής Αγοράς 64, με ΤΚ 59300. 
Λειτουργεί με σταθερό ωράριο, από Δευτέρα έως Παρασκευή, 8:00π.μ.–16:00μ.μ.
Για περισσότερες πληροφορίες και ενημέρωση  μπορείτε να καλείτε στο 2333041456 και στη σελίδα του facebook “Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Αλεξάνδρειας”.
  
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
«Κέντρο  Κοινότητας  Δήμου  Αλεξάνδρειας με Παράρτημα Ρομά»
Τα Κέντρα Κοινότητας αποτελούν μία νέα δομή που θεσμοθετήθηκε με τον Ν.4368/2016 (ΦΕΚ 21 Α΄/21.02.2016) και την Κοινή Υπουργική Απόφαση με Α.Π. Δ23/ΟΙΚ. 14435/1135/29.03.2016 που ορίζει τις ελάχιστες προδιαγραφές λειτουργίας τους (ΦΕΚ 854 Β’/30.03.2016). Αποτελούν έναν βασικό «πυρήνα» διευρυμένων υπηρεσιών τύπου “One Stop Shοp”, με εξατομικευμένη ολιστική προσέγγιση, τα οποία, υποστηρίζοντας ή συνεργώντας με τη Διεύθυνση Κοινωνικών Υπηρεσιών του κάθε Ο.Τ.Α., αποτελούν μία δράση «ομπρέλα» παρέχοντας υπηρεσίες οι οποίες ανταποκρίνονται και ενισχύοντας τις πολιτικές που ήδη υλοποιούνται ή προγραμματίζονται, όπως η καθολική εφαρμογή του Ελάχιστου εγγυημένου Εισοδήματος, το πρόγραμμα του ΤΕΒΑ, οι ρυθμίσεις του Ν. 4320/2015 για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, η εφαρμογή ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης σε συνεργασία με την ΔΥΠΑ και την Γ.Γ. Διά Βίου Μάθησης κλπ.
Τα Κέντρα Κοινότητας αποτελούν σημείο αναφοράς για την υποδοχή, την εξυπηρέτηση, την παροχή υπηρεσιών και τη διασύνδεση όλων των πολιτών, που έχουν αυξημένες ανάγκες κοινωνικής προστασίας, με όλους τους φορείς, δομές, υπηρεσίες και τα κοινωνικά προγράμματα κοινωνικής προστασίας που αναπτύσσονται είτε στη περιοχή, είτε στη Περιφέρεια, είτε σε εθνικό επίπεδο, με ιδιαίτερη στόχευση στα προγράμματα και στις δράσεις που αποσκοπούν στην κοινωνική ένταξη  και την ένταξη στην αγορά εργασίας.
Με την υπ΄αριθμ. 8767/05.12.2016 απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας η Πράξη «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Αλεξάνδρειας με Παράρτημα Ρομά» εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020»,με κωδικό Πράξης /MIS:  5003543 και συνολικού προϋπολογισμού 410.572,80 (απόφαση που τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 4439/08-09-2021 τροποποίηση πράξης, συνολικού προϋπολογισμού 1.005.397,20€ ).
Το «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Αλεξάνδρειας με Παράρτημα Ρομά» υπάγεται στο Αυτοτελές Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας,  Παιδείας και Πολιτισμού και :
 • Πληροφορεί και διασυνδέει τους πολίτες με φορείς και προγράμματα κοινωνικής προστασίας, αλληλεγγύης και κοινωνικής ένταξης που υλοποιούνται σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο.
 • Υποστηρίζει τους πολίτες για την ένταξή τους στα προγράμματα κοινωνικής προστασίας και στη διαδικασία υποβολής αιτήσεων και παρέχει ολοκληρωμένη υποστήριξη στους ωφελούμενους του Προγράμματος «Ελάχιστο εγγυημένο Εισόδημα (Ε.Ε.Ε.), από τη διαδικασία της υποβολής της αίτησης και την ορθή συμπλήρωσή της έως τις απαραίτητες οδηγίες για την προσκόμιση και παραλαβή των απαραίτητων δικαιολογητικών.
 • Συνεργάζεται και παραπέμπει αιτήματα σε άλλες δομές καθώς και σε υπηρεσίες απασχόλησης, που παρέχονται στα γεωγραφικά όρια του Δήμου.
 • Παρέχει συμβουλευτική και ψυχολογική υποστήριξη.
 • Συμπράττει στην ανάπτυξη Δικτύου Εθελοντισμού.
 • Διοργανώνει εκδηλώσεις πολιτισμικού, επιμορφωτικού, κοινωνικού περιεχομένου.
 • Εξυπηρετεί και υποστηρίζει παιδιά και εφήβους σε θέματα επαγγελματικού προσανατολισμού, μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες και γενικότερα κάθε πολίτη που προσέρχεται ζητώντας να λάβει τις προσφερόμενες υπηρεσίες.
Ωφελούμενοι του «Κέντρου Κοινότητας Δήμου Αλεξάνδρειας με Παράρτημα Ρομά» είναι οι ωφελούμενοι του Ελάχιστου Εγυυημένου Εισοδήματος αλλά και ευάλωτες οικονομικά και κοινωνικά ομάδες πολιτών, άποροι, Ρομά, ΑμεΑ, άνεργοι, άστεγοι, μετανάστες και γενικότερα οποιοσδήποτε πολίτης ο οποίος βιώνει κοινωνικό αποκλεισμό.
Στο Δήμο Αλεξάνδρειας ξεκίνησε από την 1.1.2017 τη λειτουργία του το Παράρτημα Ρομά του Κέντρου Κοινότητας, το οποίο παρέχει εξειδικευμένες υπηρεσίες κοινωνικής ένταξης. To Παράρτημα Ρομά του Κέντρου Κοινότητας του Δήμου βρίσκεται στη Πλατεία Παπαντωνίου στην Αλεξάνδρεια και διαθέτει Κοινωνική Λειτουργό, Ψυχολόγο, Νοσηλεύτρια και Διαμεσολαβήτρια. Οι ενδιαφερόμενοι πολίτες μπορούν να απευθύνονται από Δευτέρα έως Παρασκευή στο τηλέφωνο: 2333023114 και ώρες 8:00π.μ.- 4:00μμ.
Ο Δήμος Αλεξάνδρειας από την 1.9.2017 προσέλαβε νέο προσωπικό που στελεχώνει τη Κεντρική Δομή του Κέντρου Κοινότητας. Αποτελείται από Κοινωνιολόγο, Ψυχολόγο και Οικονομολόγο – Ειδικό σε θέματα απασχόλησης. Η κεντρική Δομή του Κέντρου Κοινότητας βρίσκεται στη διεύθυνση Σιδηροδρομικού Σταθμού Αλεξάνδρειας (δίπλα από το ΚΑΠΗ). Οι ενδιαφερόμενοι πολίτες μπορούν να απευθύνονται από Δευτέρα έως Παρασκευή στο τηλέφωνο: 2333053072, και ώρες 8:00π.μ.- 4:00μμ.
Το έργο έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020», άξονας προτεραιότητας 9Β:«Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας – ΕΚΤ» και συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση – Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.
Το χρονοδιάγrαμμα υλοποίησης της Πράξης ορίζεται :
 • Ημερομηνία έναρξης : 01/01/2017
 • Ημερομηνία λήξης : 31/12/2023
  

Κοινοποίηση