Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Παροχή εξουσιοδότησης – ανάθεσης υπογραφής “Με εντολή Δημάρχου” στους Αντιδημάρχους του Δήμου Αλεξάνδρειας

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

 1. Το Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87Α’/2010).

 2. Το άρθρο 88 του Ν.3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων».

 3. Το γεγονός ότι ο Δήμος Αλεξάνδρειας έχει τέσσερις (4) Δημοτικές Ενότητες.

 4. Την αριθμ. 231/2020 (αριθμ. Πρωτ.: 13115/4-9-2020) Απόφαση Δημάρχου με θέμα: «Ορισμός Αντιδημάρχων & Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων του» (Α∆Α: 60ΘΦΩΨΠ-Γ7Ι).

 5. Την εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ. εγκ.82/59633/20.08.2019:Ορισμός Αντιδημάρχων.

 6. Το υπ’ αριθ. 13037/3-9-2020, πρακτικό για την παροχή έγκρισης της πλειοψηφίας των συμβούλων της Δημοτικής Παράταξης “ΔΥΝΑΜΗ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΛΠΙΔΑΣ” για τον ορισμό συμβούλων, ως Αντιδήμαρχοι για ένα έτος.

 7. Τον ισχύοντα Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου μας (ΦΕΚ 1866/Β΄/26-5-2017 και 87/Β΄/24-1-2019).

 8. Τις υφιστάμενες υπηρεσιακές συνθήκες και την ανάγκη απλούστευσης των διαδικασιών με σκοπό την καλύτερη και αποτελεσματικότερη άσκηση των αρμοδιοτήτων του Δήμου Αλεξάνδρειας και την ταχύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Α. Εξουσιοδοτεί και αναθέτει στους οριζόμενους Αντιδημάρχους με την με αριθμό 231/2020 (αριθμ. Πρωτ.: 13115/4-9-2020) Απόφαση του (Α∆Α:60ΘΦΩΨΠ-Γ7Ι):

 1. Τον κ. Στέφανο Δελιόπουλο,

 2. Τον κ. Νικόλαο Σαρακατσιάνο

 3. Τον κ. Στέφανο Δριστά

 4. Τον κ. Αθανάσιο Κούγκα,

 5. Τον κ. Ιερεμία Κιοσέογλου, τα εξής:

1. Την υπογραφή πιστοποιητικών, βεβαιώσεων, λοιπών διοικητικών εγγράφων, κ.λ.π., των υπηρεσιών του Δήμου μας για τις οποίες έχουν ορισθεί καθ΄ ύλην και κατά τόπον αρμόδιοι Αντιδήμαρχοι.

2. Την υπογραφή εγγράφων προς όλες τις υπηρεσίες και οργανισμούς, καθώς και διάφορες ανακοινώσεις του Δήμου προς τους/τις κατοίκους και λοιπούς/πές, των υπηρεσιών του Δήμου μας για τις οποίες έχουν ορισθεί καθ΄ ύλην και κατά τόπον αρμόδιοι Αντιδήμαρχοι.

3. Τη θεώρηση του γνησίου της υπογραφής γενικά και την επικύρωση φωτοαντιγράφων διαφόρων εγγράφων, που υπάρχουν στο αρχείο του Δήμου μας ή προσκομίζονται από τους πολίτες για το σκοπό αυτό.

4. Την παραλαβή με απόδειξη κάθε είδους εγγράφων, ως και κάθε άλλου εγγράφου που αφορά στον Δήμο από τον Αντιδήμαρχο κ. Στέφανο Δριστά.

Β. Η παρούσα να δημοσιευτεί μία φορά σε μία ημερήσια εφημερίδα και, αν δεν υπάρχει ημερήσια, σε μία εβδομαδιαία της πρωτεύουσας του Νομού και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Αλεξάνδρειας και στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ»

Ο
ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

ΓΚΥΡΙΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Κοινοποίηση