Παρελήφθησαν τα αποτελέσματα δοκιμών από δείγματα νερού από την πισίνα του Δημοτικού Κολυμβητηρίου Αλεξάνδρειας

 
 
 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΝΕΡΟΥ 
ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ 

 
Παρελήφθησαν από το Ινστιτούτο Εδαφοϋδάτινων Πόρων (Πρώην Ινστιτούτο Εγγειών Βελτιώσεων) στη Σίνδο Θεσσαλονίκης, τα αποτελέσματα δοκιμών από δείγματα νερού που ελήφθησαν στις 30 Ιουνίου 2015 από την πισίνα του Δημοτικού Κολυμβητηρίου Αλεξάνδρειας, σύμφωνα με τα οποία πληρούνται όλες οι προδιαγραφές της Υγειονομικής Διάταξης Υ.Α. Γ1/443/1973 – Περί κολυμβητικών δεξαμενών μετά οδηγιών κατασκευής και λειτουργίας αυτών.
 
Τα πορίσματα μπορείτε να τα βρείτε στον παρακάτω σύνδεσμο

Κοινοποίηση

Μέγεθος γραμματοσειράς