Ημέρα: <span>26 Απριλίου 2018</span>

Κλήρωση για τον ορισμό Μελών Επιτροπής Διαγωνισμού για το Έργο στο Γυμναστήριο 2ου Γυμνασίου – Λυκείου Αλεξάνδρειας

     ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗο Δήμος Αλεξάνδρειας θα πραγματοποιήσει κλήρωση για τον ορισμό των μελών της Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου «ΕΠΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΑΠΕΔΟΥ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ 2ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ–ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ», προϋπολογισμού μελέτης 68.600,42 Ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α. 24%).                                

Περισσότερα

Απόφαση Πρόσληψης και Τοποθέτησης επτά (7) ατόμων στο Δήμο Αλεξάνδρειας με σύμβαση διάρκειας 8 μηνών μέσω των προγραμμάτων Κοινωφελούς χαρακτήρα

   ΑΠΟΦΑΣΗΟ ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣΈχοντας υπόψη:  1. Τις διατάξεις των άρθρων 58 παρ. 1(δ) , 254 παρ. 1 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α.87) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης». 2. Την υπ’ αριθ. Νο 16/2017 Δημόσια Πρόσκληση του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού...

Περισσότερα

Παρασκευή, 30 Μαρτίου η επόμενη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αλεξάνδρειας (14:00)

 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗTAKTΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥΣύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87, 07-06-2010) και του άρθρου 11 του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου, σας καλούμε να προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (Δημαρχείο Αλεξάνδρειας, Εθνικής Αντίστασης...

Περισσότερα

Απαγόρευση αλιείας στους ποταμούς Τριπόταμο & Αραπίτσα Π.Ε. Ημαθίας.

   «ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΛΙΕΙΑΣΣΤΟΥΣ ΠΟΤΑΜΟΥΣ ΤΡΙΠΟΤΑΜΟ & ΑΡΑΠΙΤΣΑ Π.Ε. ΗΜΑΘΙΑΣ»Ανακοινώνεται ότι, με απόφαση του  Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ημαθίας ( αριθ. απόφασης οικ.5193/26.02.2018 ΑΔΑ: ΩΓ5Δ7ΛΛ-Β4Κ), για την ενίσχυση των φυσικών αποθεμάτων και την μείωση του κινδύνου εξαφάνισης...

Περισσότερα

”ΤΗΣ ΜΑΝΑΣ ΣΟΥ…η σύνταξη”, μια κωμωδία καταστάσεων από το τμήμα Θεατρικής Δημιουργίας της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Αλεξάνδρεας (Θίασος Σκηνοβάτες)

    ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Το τμήμα Θεατρικής Δημιουργίας της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Αλεξάνδρεας (Θίασος Σκηνοβάτες)παρουσιάζει τη Θεατρική παράσταση ....''ΤΗΣ ΜΑΝΑΣ ΣΟΥ...η σύνταξη''(κωμωδία καταστάσεων)της Μαρίας Κίτρα σε σκηνοθεσία Χρύσας Αντωνίου Στο Δημοτικό Θέατρο ΠλατέοςΣάββατο 10 Μαρτίου 2018 στις 20:00Κυριακή 11 Μαρτίου 2018 στις 17:30 & στις...

Περισσότερα

Διακοπή λειτουργίας των σχολικών μονάδων σήμερα Δευτέρα, 26 Φεβορυαρίου

  ΑΠΟΦΑΣΗΟ ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ Έχοντας υπόψη:1) Τις διατάξεις του άρθρου 94, παραγρ.4, περιπτ.27 του Ν.3852/2010[ΦΕΚ  87/7-6-2010 τ.Α΄]¨Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης¨.2) Το υπ΄αριθ.πρωτ.4562/26-02-2018 έγγραφο του Αυτοτελούς Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας,Παιδείας και Πολιτισμού με θέμα :¨ΔΙΑΚΟΠΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΛΟΓΩ...

Περισσότερα

Οικονομική Επιτροπή: Συνεδριάζει την Τρίτη, 30 Ιανουαρίου στις 13:00

    ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣΚαλείστε να προσέλθετε στη δημόσια τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 30η του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω...

Περισσότερα

Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Αλεξάνδρειας: Συνεδριάζει το Δ.Σ. την Τρίτη, 30 Ιανουαρίου στις 14:00

  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΤΑΚΤΙΚΗΣ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥΣύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 της αριθ. 43254/31-07-2007 Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ Β’ 1492/17-08-2007), σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Αλεξάνδρειας, που θα πραγματοποιηθεί στις  30  Ιανουαρίου 2018 ημέρα...

Περισσότερα

Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αλεξάνδρειας: Νέα συνεδρίαση την Τετάρτη, 31 Ιανουαρίου στις 13:30

  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥΣύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 234 και 240 του Ν.3463/2006 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 67 του N.3852/2010, σας καλούμε να προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (Δημαρχείο Αλεξάνδρειας), σε τακτική συνεδρίαση του...

Περισσότερα

Μέγεθος γραμματοσειράς