Οριστικά αποτελέσματα της Προκήρυξης για την πρόσληψη Γυμναστών από την Κοινωφελή Επιχείρηση του Δήμου Αλεξάνδρειας

 
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
ΟΡΙΣΤΙΚΑ Αποτελέσματα της Προκήρυξης για την πρόσληψη Γυμναστών 

 
Εκδόθηκαν σήμερα τα ΟΡΙΣΤΙΚΑ αποτελέσματα της προκήρυξης για την πρόσληψη οκτώ γυμναστών/στριών με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την κάλυψη  των Προγραμμάτων Άθλησης για Όλους (Π.Α.Γ.Ο.) της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Αλεξάνδρειας.
 
Τα αποτελέσματα θα τα βρείτε στο συνημμένο αρχείο.
 
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έρθουν σε επαφή με την Κοινωφελή Επιχείρηση του Δήμου Αλεξάνδρειας στα τηλέφωνα: 2333053450 -52 (κα Διακοπούλου).
 
 

Κοινοποίηση

Μέγεθος γραμματοσειράς