Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Ορισμός Αντιδημάρχων ως μέλη των Επιτροπών Οικονομικής & Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αλεξάνδρειας

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1.  Την υπ’ αριθμόν 23/ΕΠ/2019 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Βέροιας με την οποία επικυρώθηκαν τα αποτελέσματα των αρχικών και επαναληπτικών Δημοτικών και Κοινοτικών Εκλογών της 26ης Μαίου 2019 και της 02ης Ιουνίου 2019 Δήμου Αλεξάνδρειας

2) Τις διατάξεις των άρθρων 58, 59, 61, 92 και 93 του Ν. 3852/10 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκέντρωσης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α’ 87), αναφορικά με τις αρμοδιότητες του Δημάρχου, τον ορισμό και τις υποχρεώσεις των Αντιδημάρχων, την αντιμισθία των αιρετών και την ειδική άδεια κατά την διάρκεια της θητείας αυτών, όπως αυτές ισχύουν

3) Τις διατάξεις του άρθρου 76 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ 133/2018 τ.Α’). Συγκρότηση – Εκλογή Οικονομικής Επιτροπής & Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

4) Την εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ. εγκ.90/59849/21-08-2019:Διαδικασία Συγκρότησης και Εκλογής των μελών της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

5) Την εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ. εγκ.82/59633/20-08-2019:Ορισμός Αντιδημάρχων

6) Τον Ο.Ε.Υ. του Δήμου Αλεξάνδρειας

7) Την υπ’ αριθ. 275/2019 απόφαση Δημάρχου περί ορισμού των:

α. Δελιόπουλου Στέφανου, ως Αντιδημάρχου της Διεύθυνσης  Διοικητικών Υπηρεσιών και της Διεύθυνσης ΚΕΠ.

β. Δριστά Στέφανου, ως Αντιδημάρχου του Αυτοτελούς Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού.

γ. Σαρακατσιάνου Νικόλαου, ως Αντιδημάρχου της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών.

δ. Κούγκα Αθανάσιου, ως Αντιδημάρχου της Διεύθυνσης Υπηρεσίας Δόμησης, Περιβάλλοντος και Καθαριότητας.

8) Την ανάγκη ορισμού δύο Αντιδημάρχων ως μέλη της οικονομικής επιτροπής. Τα καθήκοντα Προέδρου της οικονομικής επιτροπής θα ασκήσει ο Δήμαρχος.

9)Την ανάγκη ορισμού ενός Αντιδημάρχου ως προέδρου της επιτροπής ποιότητας ζωής και δύο Αντιδημάρχων ως μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι

1.  Τον ορισμό των κάτωθι Αντιδημάρχων ως μέλη της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αλεξάνδρειας:

α. ΔΡΙΣΤΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ

β. ΔΕΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ

2. Τον ορισμό του Αντιδημάρχου ΣΑΡΑΚΑΤΣΙΑΝΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ως προέδρου της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Αλεξάνδρειας.

3. Τον ορισμό των κάτωθι Αντιδημάρχων ως μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Αλεξάνδρειας:

α. ΔΡΙΣΤΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ

β. ΚΟΥΓΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

Ο
ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΚΥΡΙΝΗΣ

Συνημμένα: Η απόφαση στη “Διαύγεια”

 

 

 

 

 

Κοινοποίηση