Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Ορισμός Αντιδημάρχων και τόπος τελέσεως των πολιτικών γάμων στις Δημοτικές Ενότητες του Δήμου Αλεξάνδρειας

 
 
ΑΠΟΦΑΣΗ 
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ 
 
Ορισμός Αντιδημάρχων και τόπος  τελέσεως των πολιτικών γάμων
στις Δημοτικές Ενότητες  του Δήμου Αλεξάνδρειας
Έχοντας υπόψη:
 
1)Τις διατάξεις των άρθρων 58 και 59 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ τ. Α’ 87/7-06-2010)
 
2) Τις διατάξεις του Ν. 1250/1982 «Για την καθιέρωση του πολιτικού γάμου» (ΦΕΚ τ. Α’ 46/7-04-1982)
 
3) Τις διατάξεις του άρθρου 5 παρ. 2 του ΠΔ. 391/1982 «Για την ρύθμιση λεπτομερειών σχετικά με την τέλεση των πολιτικών γάμων, τη χορήγηση της άδειας γάμου και το περιεχόμενο της βεβαιωτικής πράξης για την τέλεση των πολιτικών ή
θρησκευτικών γάμων» (ΦΕΚ τ. Α’ 73/18-06-1982)
 
4) Την υπ΄αριθ 399/33663/02-09-2014 απόφαση Δημάρχου Αλεξάνδρειας  περί “ορισμού Αντιδημάρχων – μεταβίβαση αρμοδιοτήτων Δημάρχου στους Αντιδημάρχους και εξουσιοδότηση υπογραφής”
 
5) Την υπ΄αριθ 29/3302/02-02-2015 απόφαση Δημάρχου Αλεξάνδρειας περί ¨τροποποίησης της υπ΄αριθ 399/33663/02-09-2014 ανωτέρω απόφασης
 
6 ) Την υπ΄αριθ 132/16458/27-05-2015 απόφαση Δημάρχου Αλεξάνδρειας περί άσκησης καθηκόντων του σε περίπτωση απουσίας του ή κωλύματος 
 
7) Τις υπηρεσιακές ανάγκες για την απρόσκοπτη και αποδοτική λειτουργία των υπηρεσιών του Δήμου 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
1) Αναθέτουμε και εξουσιοδοτούμε την  τέλεση των Πολιτικών γάμων στα όρια των  Δημοτικών Ενοτήτων  του Δήμου Αλεξάνδρειας ως εξής:
 
Α) Στον Αντιδήμαρχο κ. Τόκα Σωτήριο την τέλεση των πολιτικών γάμων στη Δημοτική Ενότητα Αντιγονιδών,
 
Β) Στον Αντιδήμαρχο κ. Δριστά Στέφανο την τέλεση των πολιτικών γάμων στη Δημοτική Ενότητα Πλατέος ,
 
Γ) Στον Αντιδήμαρχο κ. Σαρακατσιάνο Νικόλαο την τέλεση των πολιτικών γάμων στη Δημοτική Ενότητα Μελίκης,
 
Δ) Στον Αντιδήμαρχο κ. Ναλμπάντη Κωνσταντίνο την τέλεση των πολιτικών γάμων στη Δημοτική Ενότητα Αλεξάνδρειας.
 
2) Εξουσιοδοτούμε τον κάθε ένα από αυτούς ξεχωριστά για την υπογραφή όλων των   σχετικών εγγράφων.
 
3) Ως τόπος τελέσεως των πολιτικών γάμων ορίζονται κατά περίπτωση το Δημαρχείο και  τα Δημοτικά Καταστήματα της έδρας των Δημοτικών Ενοτήτων του Δήμου Αλεξάνδρειας.
Ο
ΔΗΜΑΡΧΟΣ
 
 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΚΥΡΙΝΗΣ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Κοινοποίηση