Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Ομόφωνη Απόφαση-Ψήφισμα Δημοτικού Συμβουλίου Αλεξάνδρειας για το κλείσιμο των Οργανισμών Εργατικής Κατοικίας και Εργατικής Εστίας

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ

Αλεξάνδρεια, 21 Φεβρουαρίου 2012 

ΟΜΟΦΩΝΟ ΨΗΦΙΣΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ

Το δημοτικό συμβούλιο Αλεξάνδρειας, στην τακτική συνεδρίαση της Δευτέρας 20 Φεβρουαρίου 2012 και ώρα 19.00, κατόπιν εισήγησης-πρότασης του δημάρχου κ. Φώτη Δημητριάδη, αφού άκουσε τις απόψεις της προϊσταμένης του περιφερειακού γραφείου Ημαθίας του Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας, κ. Αρετής Γεωργίου-Τολιοπούλου και έπειτα από διαλογική συζήτηση, αποφάσισε ομόφωνα την έκδοση ψηφίσματος στο οποίο διατυπώνεται η εναντίωση του δήμου Αλεξάνδρειας στην κατάργηση του Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας (ΟΕΚ) και του Οργανισμού Εργατικής Εστίας (ΟΕΕ).

ΑΠΟΦΑΣΗ – ΨΗΦΙΣΜΑ

Το δημοτικό συμβούλιο του δήμου Αλεξάνδρειας

Λαμβάνοντας υπόψη ότι: 

1. Με την πρόσφατη ψήφιση του νέου Μνημονίου από το Ελληνικό Κοινοβούλιο προβλέπεται, μεταξύ άλλων, η κατάργηση του Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας (ΟΕΚ) και του Οργανισμού Εργατικής Εστίας (ΟΕΕ). Συγκεκριμένα, στο «Μνημόνιο Συνεννόησης στις Συγκεκριμένες Προϋποθέσεις Οικονομικής Πολιτικής», που περιλαμβάνεται στο «πακέτο» των «Σχεδίων του Μνημονίου Συνεννόησης» (Memorandum Of Understanding), αναφέρονται (στην Ενότητα 4: «Διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις για την ενίσχυση της ανάπτυξης» – Κεφάλαιο 4.1: «Διασφάλιση της ταχείας προσαρμογής της αγοράς εργασίας και ενίσχυση των θεσμών της αγοράς εργασίας»), τα ακόλουθα: «Η Κυβέρνηση θα θεσπίσει νομοθεσία ώστε να μειώσει τις κοινωνικές εισφορές στο ΙΚΑ κατά 5 ποσοστιαίες μονάδες και θα εφαρμόσει μέτρα που θα διασφαλίσουν ότι αυτό θα είναι δημοσιονομικά ουδέτερο. Τα ποσοστά εισφορών θα μειωθούν μόνο όταν υπάρχουν μέτρα επαρκή για να καλύψουν την απώλεια εσόδων. Τα μέτρα που θα χρηματοδοτήσουν την μείωση των ποσοστών θα νομοθετηθούν σε δύο φάσεις. Πρώτον, πριν την εκταμίευση, θα υιοθετηθεί νομοθεσία να κλείσουν μικροί φορείς ειδικού σκοπού που ασχολούνται με κοινωνικές δαπάνες οι οποίες δεν αποτελούν προτεραιότητα (ΟΕΚ, ΟΕΕ), με μεταβατική περίοδο που δε θα υπερβαίνει τους 6 μήνες». 

2. Ο Οργανισμός Εργατικής Κατοικίας ιδρύθηκε με τον Ν. 2963/1954 (ΦΕΚ 195.Α/24-08-1954) με σκοπό την στέγαση των εργατοϋπαλλήλων της χώρας. Στα 55 χρόνια της λειτουργίας του έχει προσφέρει σημαντικό κοινωνικό έργο, με τη στέγαση περισσότερων από 700.000 οικογενειών με διάφορες μορφές στεγαστικής συνδρομής. Ο Οργανισμός Εργατικής Κατοικίας αυτοχρηματοδοτείται από τις ασφαλιστικές εισφορές εργαζομένων και εργοδοτών, χωρίς μέχρι σήμερα να έχει λάβει οποιαδήποτε ενίσχυση από τον κρατικό προϋπολογισμό. Δεν ασκεί κερδοσκοπικού χαρακτήρα διοίκηση, απλά ανακυκλώνει τα προερχόμενα από τις εισφορές κεφάλαια, με σκοπό να επιλύσει το στεγαστικό πρόβλημα των εργαζόμενων. 

3. Ο Οργανισμός Εργατικής Εστίας ιδρύθηκε το 1931 από τον Ελευθέριο Βενιζέλο και αποτελεί έναν ανταποδοτικό φορέα κοινωνικής πολιτικής για τις ασθενέστερες εισοδηματικά τάξεις και κοινωνικά ευάλωτες κοινωνικές ομάδες της χώρας. Εποπτεύεται από το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και διοικείται από διοικητικό συμβούλιο στο οποίο εκπροσωπούνται το κράτος, οι εργοδότες και οι εργαζόμενοι ισομερώς. Οι πόροι του προέρχονται αποκλειστικά από εισφορές εργαζομένων και εργοδοτών χωρίς επιχορήγηση από τον κρατικό προϋπολογισμό και οι παροχές του απευθύνονται ανταποδοτικά σε εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα, κοινή ωφέλεια, τράπεζες, που καταβάλλουν σχετικές εισφορές, σε συνταξιούχους που τις κατέβαλαν όταν εργάζονταν, σε πολυτέκνους, άτομα με αναπηρία, αλλά και επιδοτούμενους ανέργους και άγαμες μητέρες – ευπαθείς κοινωνικές ομάδες. Η αξία της ακίνητης περιουσίας του ΟΕΕ (173 κτίρια) εκτιμάται ότι ανέρχεται σε 1 δις ευρώ περίπου.

Εκτιμώντας: 

1. Το ιδιαίτερα σημαντικό έργο των δύο αυτών Οργανισμών, που στο Νομό Ημαθίας ειδικότερα προσέφεραν και παρείχαν: 

 • 490 Εργατικές Κατοικίες. 
 • 3.180 δάνεια για την αγορά ή την ανέγερση κατοικίας. 
 • 3.050 δάνεια για την αποπεράτωση-επισκευή κατοικιών. 
 • σε 1.125 οικογένειες το χρόνο επιδότηση ενοικίου. 
 • 300 δάνεια αγοράς-ανέγερσης σε ειδικές κατηγορίες πληθυσμού (πολύτεκνοι, κ.ά.). 
 • 17.000 δελτία Κοινωνικού Τουρισμού το χρόνο. 
 • Θερινά εκδρομικά προγράμματα σε 4.500 δικαιούχους το χρόνο. 
 • 1.400 εργατικά εισιτήρια το χρόνο. 
 • 2.000 δελτία αγοράς βιβλίων το χρόνο. 
 • Την ενίσχυση έξι (6) ξενοδοχειακών μονάδων, Αλεξάνδρειας-Βέροιας-Νάουσας, μέσω των προγραμμάτων κοινωνικού τουρισμού (σύμβαση με την Εργατική Εστία). 
 • Ένα Βρεφονηπιακό Σταθμό στη Νάουσα, που φιλοξενεί 62 παιδιά. 

2. Ότι η προαλειφόμενη, με το Μνημόνιο, κατάργηση του ΟΕΚ και του ΟΕΕ θα επιφέρει νέο σοβαρό πλήγμα στους εργαζόμενους και κατ’ επέκταση στην τοπική κοινωνία του δήμου Αλεξάνδρειας, με επακόλουθο να πολλαπλασιαστούν τα ήδη άκρως οξυμένα κοινωνικά προβλήματα και οι συνέπειες της βαθιάς ύφεσης που πλήττει και τον δήμο μας, καθώς: 

 • Εκκρεμεί η παράδοση των Εργατικών Κατοικιών «Πλατύ Ι» του δήμου Αλεξάνδρειας και μένουν στον αέρα 80 οικογένειες δικαιούχων που κληρώθηκαν και περιμένουν εδώ και καιρό να εγκατασταθούν στα σπίτια τους και να πάρουν τους τίτλους κυριότητας. 
 • Σταματά η επιδότηση ενοικίου που παρείχε σημαντική οικονομική ενίσχυση σε συνολικά 120.000 οικογένειες με χαμηλά εισοδήματα σε όλη τη χώρα, εκ των οποίων 1.125 οικογένειες στο Νομό Ημαθίας και εξ’ αυτών 165 κάτοικοι του δήμου Αλεξάνδρειας. 
 • Μένει σε εκκρεμότητα η καταβολή επιδότησης επιτοκίου για 83.000 δάνεια που χορηγήθηκαν με επιδοτούμενο επιτόκιο από τον ΟΕΚ πανελλαδικά, από τα οποία 3.180 χορηγήθηκαν στην ευρύτερη περιοχή του Νομού Ημαθίας. Η κατάργηση της επιδότησης από τον ΟΕΚ σημαίνει ότι οι δικαιούχοι θα επιβαρυνθούν με τραπεζικό επιτόκιο που θα αυξήσει τις δόσεις που πληρώνουν κατά 150-300 ευρώ μηνιαίως. 
 • Χάνονται πολλές θέσεις εργασίας καθώς σταματάει κάθε οικοδομική δραστηριότητα στον δήμο μας, διότι δεν θα δίνονται χαμηλότοκα δάνεια με αποτέλεσμα να πλήττεται και η αγοραστική δύναμη των εργαζομένων που θα πλήξει άμεσα την τοπική αγορά. 
 • Με την κατάργηση του προγράμματος κοινωνικού τουρισμού πλήττονται οι ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, οι οποίες απειλούνται με κλείσιμο και με επακόλουθο να μείνουν χωρίς εργασία οι εργαζόμενοι τους. 
 • Τίθενται σε επισφάλεια τα περιουσιακά στοιχεία των δύο Οργανισμών, καθώς προβλέπεται να περιέλθουν σε Ανώνυμη Εταιρεία με κίνδυνο να εκποιηθεί η ακίνητη περιουσία τους. Σημειώνεται ότι δήμος Αλεξάνδρειας έχει παραχωρήσει δωρεάν τέσσερις (4) οικοπεδικές εκτάσεις ιδιοκτησίας του στον ΟΕΚ (18.000μ2 στον Σχοινά, 8.500μ2 στους Αμπελότοπους Αλεξάνδρειας, 16.223μ2 στη Μελίκη καθώς και 2.749μ2 οικόπεδο στη Μελίκη, όπου είχε προχωρήσει η μελέτη για δημοπράτηση), ενώ εκκρεμεί και η σύναψη συμβολαίου παραχώρησης δημοτικής έκτασης στο Βρυσάκι της δημοτικής ενότητας Αλεξάνδρειας, προκειμένου να ανεγερθούν εργατικές κατοικίες για τη στέγαση εργατοϋπαλλήλων δημοτών του.

Αποφασίζει Ομόφωνα

 1. Εκφράζει την αντίθεσή του στο επαπειλούμενο κλείσιμο του Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας και του Οργανισμού Εργατικής Εστίας και ζητά από την Κυβέρνηση και τους αρμόδιους θεσμικούς και πολιτικούς παράγοντες να ενεργήσουν για την άμεση ανάκληση της σχετικής διάταξης που περιλαμβάνεται στο προσφάτως ψηφισθέν «Μνημόνιο Συνεννόησης στις Συγκεκριμένες Προϋποθέσεις Οικονομικής Πολιτικής» που προβλέπει την κατάργησής τους, προκειμένου οι Οργανισμοί αυτοί να συνεχίσουν απρόσκοπτα την λειτουργία τους, επ’ ωφελεία όλων των εργαζομένων της χώρας. 
 2. Εκφράζει την αλληλεγγύη του και συμπαρίσταται στον αγώνα των εργαζομένων στους δύο Οργανισμούς, για να ματαιώσουν αυτή την αντιλαϊκή απόφαση. 
 3. Ζητά από το αρμόδιο Υπουργείο Εργασίας και τη Διοίκηση του ΟΕΚ να προχωρήσει στην άμεση παράδοση, προς τις οικογένειες των δικαιούχων, των ογδόντα (80) εργατικών κατοικιών του οικισμού ΟΕΚ «Πλατύ Ι» του δήμου Αλεξάνδρειας, καθώς έχει από καιρό ολοκληρωθεί το σχετικό έργο, τόσο τεχνικά όσο και λειτουργικά. 
 4. Τέλος, στην περίπτωση κατά την οποία – παρά τις αντιδράσεις – νομοθετηθεί τελικά η κατάργηση του ΟΕΚ, ο δήμος Αλεξάνδρειας δηλώνει ρητά και κατηγορηματικά ότι θα προασπίσει με κάθε έννομο μέσο και τρόπο τα συμφέροντά του όσον αφορά τα προαναφερόμενα τέσσερα (4) ήδη δωρηθέντα προς τον ΟΕΚ ακίνητά του, προκειμένου να επαναπεριέλθουν στην κυριότητα του δήμου Αλεξάνδρειας λόγω μη εκπλήρωσης του σκοπού της δωρεάς τους.

Το παρόν ψήφισμα να αποσταλεί στον Πρωθυπουργό, στους αρχηγούς των Πολιτικών Κομμάτων, στον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, στους Βουλευτές του Νομού Ημαθίας, στον Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας και στον Αντιπεριφερειάρχη της Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας, στους Προέδρους και τα Διοικητικά Συμβούλια του ΟΕΚ και του ΟΕΕ, στον Διοικητή του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, στην Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ) και στην Περιφερειακή Ένωση Δήμων Κεντρικής Μακεδονίας, στα Σωματεία Εργαζομένων του ΟΕΚ και του ΟΕΕ, καθώς και στα ΜΜΕ με δελτίο Τύπου.

 

Κοινοποίηση