Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Οικονομική Επιτροπή: Την Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου συνεδριάζει με 7 θέματα ημερησίας διάταξης

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Σύμφωνα με την αριθ. 55/Α’/11-3-2020 άρθρο 10 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου ορίζεται ότι «1. Κατά το διάστημα λήψης των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, η λήψη των αποφάσεων των πάσης φύσεως συλλογικών οργάνων των ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού και των διοικητικών συμβουλίων των εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων μπορεί να λαμβάνει χώρα είτε διά περιφοράς κατά τις προβλέψεις της παρ. 5 του άρθρου 67 και της παρ. 1 του άρθρου 167 του ν. 3852/2010 (Α’ 87), είτε διά τηλεδιάσκεψης με κάθε πρόσφορο τηλεπικοινωνιακό μέσο. Στην περίπτωση της δια ζώσης σύγκλησης των συμβουλίων, οι συνεδριάσεις πραγματοποιούνται κεκλεισμένων των θυρών».

Βάσει των ανωτέρω καθώς και της αριθμ. 163/33282/29-05-2020 εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών, η τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής θα πραγματοποιηθεί δια ζώσης (κεκλεισμένων των θυρών) την 29η Σεπτεμβρίου ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Λήψη απόφασης:

A. για την έγκριση ή μη της με Α.Μ 14/2020 Έκθεσης Προδιαγραφών της Διεύθυνσης Υπηρεσίας Δόμησης, Καθαριότητας και Περιβάλλοντος για την προμήθεια με τίτλο «ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΑΝΑΓΝΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΕΣΗΣ ΣΕ ΠΛΗΡΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΙΑΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ ΦΟΡΤΗΓΟΥ–ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ»,
Β. για τον καθορισμό του τρόπου εκτέλεσης της προμήθειας
Γ. για την κατάρτιση των όρων της διακήρυξης και
Δ. τον ορισμό Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού.

2. Λήψη απόφασης:

Α. για την έγκριση ή μη της υπ’ αρ. 38/2020 επικαιροποιημένης μελέτης με τίτλο «Ανάπλαση πλατείας Αμπελοτοπίων στη Δημοτική Κοινότητα Αλεξάνδρειας του Δήμου Αλεξάνδρειας» της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, Πρασίνου και Αγροτικής Ανάπτυξης,
Β. για τον καθορισμό του τρόπου ανάθεσης του έργου
Γ. για την κατάρτιση των όρων της διακήρυξης, και
Δ. τον ορισμό Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Προσφορών με τους αναπληρωτές τους και τον ορισμό Προέδρου.

3. Έγκριση ή μη του υπ΄αριθ. πρωτ. 14236/21-09-2020 πρακτικού (1ο πρακτικό) της Επιτροπής Διαγωνισμού για το έργο «Εργασίες αποκατάστασης γεφυρών Δήμου Αλεξάνδρειας».

4. Λήψη απόφασης για την έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου: «ΕΠΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΔΑΠΕΔΟΥ ΤΟΥ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ 2ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ-ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ». (Α.Μ. 66/2016).

5. Λήψη απόφασης για τη μετάθεση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας διαγωνισμού του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΜΕΛΙΚΗΣ» (Α.Μ. 29/2020).

6. Απαλλαγή υπολόγου και έγκριση απόδοσης λογαριασμού.

7. Λήψη απόφασης για τον καθορισμό των όρων ή μη της δημοπρασίας για την εκμίσθωση τμήματος του αρίθ. 477 αγροτεμαχίου έκτασης 5.000 τ.μ. που βρίσκεται στον οικισμό Ραψομανίκης Κοινότητας Ξεχασμένης του Δήμου Αλεξάνδρειας.

 

Ο
Πρόεδρος
της Οικονομικής Επιτροπής

Γκυρίνης Παναγιώτης

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Κοινοποίηση