Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Οικονομική Επιτροπή: Συνεδριάζει ξανά την Τρίτη, 8 Φεβρουαρίου

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87, 07-06-2010), όπως τροποποιήθηκε από το N. 4555/18 (ΦΕΚ 133/19.07.2018 τεύχος Α’), του άρθρου 67 του ν. 4830/2021, της υπ’ αριθ. 643/24-9-2021 εγκυκλίου του Υπ. Εσωτερικών καθώς και της Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 4761 (ΦΕΚ Β΄290/Β/29-01-2022) ΚΥΑ, σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα πραγματοποιηθεί δια τηλεδιάσκεψης την 8η Φεβρουαρίου ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

1. Εισηγητική έκθεση Δ΄ τριμήνου του έτους 2021 προς την οικονομική επιτροπή, για την εκτέλεση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021.

2. Λήψη απόφασης για τη διαγραφή ποσού από χρηματικό κατάλογο.

3. Λήψη απόφασης για Α)την σύναψη ή μη προγραμματικής σύμβασης του άρθρου 100 του Ν.3852/2010 μεταξύ του Δήμου Αλεξάνδρειας και του ΦΟ.Δ.Σ.Α.(Φορέας Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων) Κεντρικής Μακεδονίας για τον Σ.Μ.Α. (Σταθμό Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων) Αλεξάνδρειας, Β)Την εξουσιοδότηση του Δημάρχου για την υπογραφή της προγραμματικής σύμβασης και Γ)Τον ορισμό δύο εκπρόσωπων του Δήμου στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης.

4. Λήψη απόφασης για την έγκριση πρακτικών ή μη της δημοπρασίας για την εκμίσθωση αγροτεμαχίων που βρίσκονται στην Κοινότητα Πλατέος του Δήμου Αλεξάνδρειας.

5. Λήψη απόφασης περί έγκρισης ή μη υποβολής αιτήματος προς: α) την εταιρία «ΓΕΡΑΝΟΛΙΜΕΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΝΥΨΩΤΙΚΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΩΝ» και β) την εταιρία «TECNO PLASTICA HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», για την παράταση ισχύος των προσφορών τους.

6. Συγκρότηση Επιτροπής για τη σύναψη Δημοσίων Συμβάσεων προμηθειών και υπηρεσιών με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 32 του Ν. 4412/2016, για το έτος 2022.

7. Τροποποίηση των υπ΄αριθ. 386/2020 & 454/2021 αποφάσεων της Οικονομικής Επιτροπής σχετικά με τον ορισμό μελών σε επιτροπές.

8. Τροποποίηση της υπ΄αριθ. 453/2021 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής σχετικά με τον ορισμό μέλους σε επιτροπή.

9. Λήψη απόφασης για ορισμό δικηγόρου σε αντικατάσταση παραιτηθέντος δικηγόρου κ. Νικολάου Ανδρέου (αφορά υποθέσεις που του είχαν ανατεθεί με τις με αριθμό 306/2021 και 327/2021 αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής).

10. Λήψη απόφασης για, α) αποδοχή ή μη της γνωμοδότησης δικηγόρου που αφορά την με αριθμό 1371/2022 αίτηση του κ. Αθανασίου Κούγκα, β) τον ορισμό δικηγόρου εφόσον απαιτείται.

11. Λήψη απόφασης για ορισμό δικηγόρου παράστασης ενώπιον του Τριμελούς Εφετείου Θεσσαλονίκης (αφορά υπόθεση της έφεσης του Ελληνικού Δημοσίου…).

12. Έγκριση ή μη της υπ΄αριθ. 5/2022 απόφασης του Δ.Σ. του ΟΠΑΚΟΜ με θέμα «Λήψη απόφασης για έγκριση 1ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022 του Ν.Π.Δ.Δ. ¨Οργανισμός Προσχολικής Αγωγής και Κοινωνικής Μέριμνας Δήμου Αλεξάνδρειας¨».

13. Ανακοίνωση ορισμού επιτροπής για την παραλαβή και τον έλεγχο της ποιότητας των υλικών του έργου «Ολοκλήρωση αποκατάστασης του ΧΑΔΑ Αλεξάνδρειας».

14. Λήψη απόφασης για τη συγκρότηση επιτροπής παραλαβής φυσικού εδάφους για το έργο «Ολοκλήρωση αποκατάστασης του ΧΑΔΑ Αλεξάνδρειας».

Ο Πρόεδρος
της Οικονομικής Επιτροπής

Γκυρίνης Παναγιώτης

 

 

 

 

 

 

 

 

Κοινοποίηση