Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Οικονομική Επιτροπή: Νέα συνεδρίαση την Τρίτη 6 Απριλίου στις 13:00

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Σύμφωνα με την αριθ. 55/Α’/11-3-2020 άρθρο 10 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου ορίζεται ότι «1. Κατά το διάστημα λήψης των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, η λήψη των αποφάσεων των πάσης φύσεως συλλογικών οργάνων των ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού και των διοικητικών συμβουλίων των εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων μπορεί να λαμβάνει χώρα είτε διά περιφοράς κατά τις προβλέψεις της παρ. 5 του άρθρου 67 και της παρ. 1 του άρθρου 167 του ν. 3852/2010 (Α’ 87), είτε διά τηλεδιάσκεψης με κάθε πρόσφορο τηλεπικοινωνιακό μέσο. Στην περίπτωση της δια ζώσης σύγκλησης των συμβουλίων, οι συνεδριάσεις πραγματοποιούνται κεκλεισμένων των θυρών».

Βάσει των ανωτέρω καθώς και της Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 18877 (ΦΕΚ 1194/Β/27-03-2021) ΚΥΑ, η τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής θα πραγματοποιηθεί δια τηλεδιάσκεψης την 6η Απριλίου ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Λήψη απόφασης για έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών και τον καθορισμό των όρων του διαγωνισμού για την εκτέλεση της υπηρεσίας με τίτλο «Αστική επίγεια καταπολέμηση κουνουπιών στο Δήμο Αλεξάνδρειας».

2. Λήψη απόφασης για έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών και τον καθορισμό των όρων του διαγωνισμού για την εκτέλεση της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια δύο καινούριων απορριμματοφόρων οχημάτων 16m³ και 22m³ για τις ανάγκες του Δήμου Αλεξάνδρειας».

3. Λήψη απόφασης για έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών και τον καθορισμό των όρων του διαγωνισμού για την εκτέλεση της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια κάδων απορριμμάτων για τις ανάγκες του Δήμου Αλεξάνδρειας για το έτος 2021».

4. Έγκριση ή μη του από 29-03-2021 πρακτικού (3ο πρακτικό) της Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΑΜΠΕΛΟΤΟΠΙΩΝ ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ»,

5. Έγκριση ή μη του υπ΄αριθ. 5399/29-03-2021 πρακτικού (4ο πρακτικό) της Επιτροπής Διαγωνισμού για την “Συντήρηση και επισκευή των οχημάτων του Δήμου Αλεξάνδρειας και προμήθεια ανταλλακτικών”.

6. Έγκριση ή μη του υπ΄αριθ. 5414/30.03.2021 πρακτικού (1ο πρακτικό) καθώς και του υπ΄αριθ. 5510/31-03-2021 πρακτικού (2ο πρακτικό) της Επιτροπής Διαγωνισμού για την “Προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών Δήμου Αλεξάνδρειας και των νομικών του προσώπων για τα έτη 2021-2022” για την ομάδα Α(προμήθεια υγρών καυσίμων)

7. Λήψη απόφασης για:

α. την υποβολή ή μη πρότασης (αίτησης χρηματοδότησης) στο Πρόγραμμα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ», ΑΤ08 με τίτλο «Smart cities, ευφυείς εφαρμογές, συστήματα και πλατφόρμες για την ασφάλεια, υγεία – πρόνοια, ηλεκτρονική διακυβέρνηση, εκπαίδευση – πολιτισμό – τουρισμό και περιβάλλον, δράσεις και μέτρα πολιτικής προστασίας, προστασίας της δημόσιας υγείας και του πληθυσμού από την εξάπλωση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19»,
β. τη συγκρότηση Επιτροπής Διερεύνησης Τιμών,
γ. την υποβολή του Τεχνικού Δελτίου Προτεινόμενου Έργου,
δ. την εξουσιοδότηση του Δημάρχου για την υπογραφή της αίτησης χρηματοδότησης καθώς και κάθε άλλου σχετικού εγγράφου.

8. Λήψη απόφασης για:

α. την υποβολή ή μη πρότασης (αίτησης χρηματοδότησης) Στο Πρόγραμμα Ανάπτυξης και αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» ΑΤ12, με τίτλο «Δράσεις Ηλεκτροκίνησης στους Δήμους»,
β. τη συγκρότηση Επιτροπής Διερεύνησης Τιμών,
γ. την υποβολή του Τεχνικού Δελτίου Προτεινόμενου Έργου,
δ. την εξουσιοδότηση του Δημάρχου για την υπογραφή της αίτησης χρηματοδότησης καθώς και κάθε άλλου σχετικού εγγράφου.

9. Λήψη απόφασης για:

Α. την αποδοχή μεταβίβασης της αρμοδιότητας για την υλοποίηση της Πράξης με τίτλο: «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΟΥ ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΑΨΟΧΩΡΙΟΥ» από τη ΔΕΥΑ Αλεξάνδρειας,
Β. τη σύναψη ή μη Προγραμματικής Σύμβασης του άρθρου 100 του Ν. 3852/2010 για την ως άνω Πράξη και την έγκριση του συνημμένου Σχεδίου,
Γ. την υποβολή πρότασης (αίτησης χρηματοδότησης) στο Πρόγραμμα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ», στον Άξονα Προτεραιότητας «Περιβάλλον», με τίτλο: «Ολοκληρωμένη Διαχείριση Αστικών Λυμάτων»,
Δ. την έγκριση της Α.Μ.: 230/25-11-2008 συνημμένης προμελέτης της ΤΥΔΚ Ν. Ημαθίας και καθορισμό του τρόπου εκτέλεσης του έργου,
Ε. την υποβολή Τεχνικού Δελτίου Προτεινόμενης Πράξης,
ΣΤ. την εξουσιοδότηση του Δημάρχου για την υπογραφή τόσο της προγραμματικής σύμβασης όσο και της αίτησης χρηματοδότησης καθώς και κάθε άλλου σχετικού εγγράφου,
Ζ. Τον ορισμό δύο εκπρόσωπων του Δήμου στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης.

10. Συγκρότηση Επιτροπής Προσωρινής Παραλαβής του έργου «Αντικατάσταση και ολοκλήρωση ελαστικού τάπητα Δημοτικού Σταδίου Αλεξάνδρειας.» (Α.Μ.:23/2018)

11. Λήψη απόφασης για την έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου: «κατασκευή κτιρίου τουαλετών στο Δημοτικό Σχολείο Σταυρού». (Α.Μ. 5/2018).

12. Λήψη απόφασης για, α) αποδοχή ή μη της γνωμοδότησης δικηγόρου (Αφορά υπόθεση του κ. Τσανακτσή Αθανασίου) β) τον ορισμό δικηγόρου για τις περαιτέρω ενέργειες, (εφόσον απαιτηθεί).

13. Έγκριση ή μη πρόσληψης προσωπικού διαφόρων ειδικοτήτων μέσω του Προγράμματος επιχορήγησης για την απασχόληση 8.500 μακροχρόνια ανέργων, ηλικίας 55-67 ετών σε α) κάθε είδους Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ), β) επιχειρήσεις, φορείς και οργανισμοί του δημόσιου τομέα, όπως αυτός επαναοριοθετήθηκε με βάση το άρθρο 51 του Ν. 1892/1990 (Α’ 101), που ασκούν τακτικά οικονομική δραστηριότητα και γ) επιχειρήσεις της τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δευτέρου βαθμού (Δήμων και Περιφερειών) του Ν.3852/2010, που ασκούν τακτικά οικονομική δραστηριότητα”(1η Τροποποίηση Δημόσιας Πρόσκλησης Νο 11/2017) του Ο.Α.Ε.Δ.- Υποβολή ή μη σχετικού ηλεκτρονικού αιτήματος”.

14. Αποδοχή δωρεάς ενός φορτηγού αυτοκινήτου από την Δ.Ε.Υ.Α. Δήμου Αλεξάνδρειας.

Ο
Πρόεδρος
της Οικονομικής Επιτροπής

Γκυρίνης Παναγιώτης

 

 

 

 

 

 

Κοινοποίηση