Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Οικονομική Επιτροπή: Νέα συνεδρίαση την Τρίτη, 28 Φεβρουαρίου στις 13:00

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87, 07-06-2010), όπως τροποποιήθηκε από το N. 4555/18 (ΦΕΚ 133/19.07.2018 τεύχος Α’), του άρθρου 78 του Ν. 4954/2022 (ΦΕΚ 136 Α) και της Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 8506 (ΦΕΚ Τεύχος Β 703/10.02.2023) ΚΥΑ, σας καλούμε στην τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα πραγματοποιηθεί δια τηλεδιάσκεψης την 28η Φεβρουαρίου 2023 ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση ή μη του υπ΄αριθ. πρωτ. 3701/17.02.2023 πρακτικού (1ο πρακτικό) καθώς και του υπ΄αριθ. πρωτ. 3783/17.02.2023 πρακτικού (2ο πρακτικό) της Επιτροπής Διαγωνισμού για την “Συντήρηση-επισκευή και προμήθεια ανταλλακτικών των οχημάτων του Δήμου Αλεξάνδρειας για τα έτη 2023-2024-2025”.

2. Λήψη απόφασης για την αναγκαιότητα ή μη της σύναψης συμβάσεων του Δήμου με ιδιώτες προκειμένου να αντιμετωπίσει τις ανάγκες διαχείρισης ογκωδών απορριμμάτων και αποβλήτων εκσκαφών και κατεδαφίσεων (Α.Ε.Κ.Κ.) του Δήμου Αλεξάνδρειας.

3. Έγκριση εκτός έδρας κίνησης οχήματος του Δήμου Αλεξάνδρειας.

4. Λήψη απόφασης για ορισμό δικηγόρου σε αντικατάσταση παραιτηθέντος δικηγόρου κ. Λαζ… Μαντρα… (Αφορά τη συζήτηση αγωγής της εταιρίας ΑΝΗΜΑ…).

Ο Πρόεδρος της
Οικονομικής Επιτροπής

Γκυρίνης Παναγιώτης

 

 

 

Κοινοποίηση