Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Οικονομική Επιτροπή: Νέα συνεδρίαση την Τρίτη, 20 Ιουλίου

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Σύμφωνα με την αριθ. 55/Α’/11-3-2020 άρθρο 10 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου ορίζεται ότι «1. Κατά το διάστημα λήψης των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, η λήψη των αποφάσεων των πάσης φύσεως συλλογικών οργάνων των ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού και των διοικητικών συμβουλίων των εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων μπορεί να λαμβάνει χώρα είτε διά περιφοράς κατά τις προβλέψεις της παρ. 5 του άρθρου 67 και της παρ. 1 του άρθρου 167 του ν. 3852/2010 (Α’ 87), είτε διά τηλεδιάσκεψης με κάθε πρόσφορο τηλεπικοινωνιακό μέσο. Στην περίπτωση της δια ζώσης σύγκλησης των συμβουλίων, οι συνεδριάσεις πραγματοποιούνται κεκλεισμένων των θυρών».

Βάσει των ανωτέρω καθώς και της Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 44391 (ΦΕΚ 3112/Β/14-07-2021) ΚΥΑ, η τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής θα πραγματοποιηθεί δια τηλεδιάσκεψης την 20η Ιουλίου ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Σύνταξη έκθεσης προέλεγχος και κατάρτιση Απολογισμού Εσόδων – Εξόδων 2020.

2. Έγκριση ή μη του υπ΄αριθ. 12873/13-07-2021 πρακτικού (3ο πρακτικό) της Επιτροπής Διαγωνισμού για την υπηρεσία με τίτλο “Αστική επίγεια καταπολέμηση κουνουπιών στο Δήμο Αλεξάνδρειας”.

3. Λήψη απόφασης για:

Α. Την έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών της υπ’ αριθμ. πρωτοκ 11244/2021 μελέτης του Αυτοτελούς Τμήματος Προγραμματισμού, Οργάνωσης & Πληροφορικής, προϋπολογισμού 197.856,88 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την εκτέλεση της προμήθειας με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΞΥΠΝΗΣ ΠΟΛΗΣ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ».
Β. Το καθορισμό των όρων διακήρυξης του ανοικτού διαγωνισμού για τη σύναψη σύμβασης της προμήθειας με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΞΥΠΝΗΣ ΠΟΛΗΣ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ», όπως αναφέρονται στο σχέδιο της διακήρυξης που επισυνάπτεται.
Γ. Τη συγκρότηση Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Προσφορών με τους αναπληρωτές τους και τον ορισμό Προέδρου, για τον ανοιχτό διαγωνισμό που αφορά τη σύναψη σύμβασης της προμήθειας με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΞΥΠΝΗΣ ΠΟΛΗΣ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ».

4. Έγκριση έκδοσης Εντάλματος Προπληρωμής για την αντιμετώπιση δαπανών επέκτασης δικτύου Φ.Ο.Π.

5. Λήψη απόφασης για Εξειδίκευση της πίστωσης και έγκριση μετακίνησης και αποζημίωσης δαπανών μετακίνησης του Δημάρχου στην Αθήνα για τρεις (3) ημέρες (εντός του μηνός Ιουλίου).

6. Λήψη απόφασης για μείωση τελών χρήσης κοινοχρήστων χώρων, όταν δεν είναι δυνατή η παραχώρηση πρόσθετου χώρου (άρθρο 65 παρ.3 Ν.4688/20 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 60 του Ν.4795/21).

7. Λήψη απόφασης για, α) αποδοχή ή μη της γνωμοδότησης δικηγόρου που αφορά την με αριθμό 15/2021 διαταγή πληρωμής του Ειρηνοδικείου Αλεξάνδρειας.

8. Έγκριση ή μη του υπ΄αριθ. 13203/16-07-2021 πρακτικού της Επιτροπής Παραλαβής Υπηρεσιών για την τροποποίηση ή μη της αριθ. 4788/19-03-2021 σύμβασης: «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ»

 

Ο
Πρόεδρος
της Οικονομικής Επιτροπής

Γκυρίνης Παναγιώτης

 

Κοινοποίηση