Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Οικονομική Επιτροπή: Νέα συνεδρίαση την Τρίτη, 1η Νοεμβρίου

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87, 07-06-2010), όπως τροποποιήθηκε από το N. 4555/18 (ΦΕΚ 133/19.07.2018 τεύχος Α’), του άρθρου 78 του Ν. 4954/2022 (ΦΕΚ 136 Α) και της Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 58309 (ΦΕΚ Τεύχος Β 5335/14.10.2022) ΚΥΑ, σας καλούμε στην τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα πραγματοποιηθεί δια τηλεδιάσκεψης την 1η Νοεμβρίου 2022 ημέρα Tρίτη και ώρα 13:00, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Κατάρτιση σχεδίου 15ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022.

2. Αποδοχή δωρεάς.

3. Έγκριση ή μη του αριθ. Πρωτ. 19238/13-10-2022 πρακτικού της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής Προμηθειών σχετικά με την αναπροσαρμογή τιμών της σύμβασης με τίτλο «Προμήθεια τροφίμων και λοιπών ειδών παντοπωλείου Δήμου Αλεξάνδρειας και των Νομικών του Προσώπων για τα έτη 2022-2023- ΟΜΑΔΕΣ:Α-1.3., Α-1.4. και Α-1.5.».

4. Έγκριση ή μη του αριθ. Πρωτ. 19882/24-10-2022 πρακτικού της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής Προμηθειών για έγκριση ή μη Μετάθεσης Συμβατικού Χρόνου Παράδοσης για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΙΝΗΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ».

5. Έγκριση ή μη του αριθ. Πρωτ. 20146/27-10-2022 πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού για την “Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών Δήμου Αλεξάνδρειας και των Νομικών του Προσώπων για τα έτη 2023-2024”.

6. Λήψη απόφασης για την παραλαβή της μελέτης εφαρμογής του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΜΕΛΙΚΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ».

7. Λήψη απόφασης για την έγκριση χορήγησης ή μη παράτασης της τέταρτης και της πέμπτης ενδεικτικής τμηματικής προθεσμίας του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΜΕΛΙΚΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ».

8. Συνοπτική ανακεφαλαιωτική έκθεση για την πορεία του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΜΕΛΙΚΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ» και λήψη απόφασης για τη συνέχιση ή μη της εκτέλεσης του έργου.

 

Ο
Πρόεδρος της
Οικονομικής Επιτροπής

Γκυρίνης Παναγιώτης

 

 

 

 

Κοινοποίηση