Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Οικονομική Επιτροπή: Νέα συνεδρίαση την Τρίτη 15 Νοεμβρίου

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87, 07-06-2010), όπως τροποποιήθηκε από το N. 4555/18 (ΦΕΚ 133/19.07.2018 τεύχος Α’), του άρθρου 78 του Ν. 4954/2022 (ΦΕΚ 136 Α) και της Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 61055 (ΦΕΚ Τεύχος Β 5563/27.10.2022) ΚΥΑ, σας καλούμε στην τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα πραγματοποιηθεί δια τηλεδιάσκεψης την 15η Νοεμβρίου 2022 ημέρα Tρίτη και ώρα 13:00, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Λήψη απόφασης για ορισμό δικηγόρου παράστασης ενώπιον του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Βέροιας, (αφορά υπόθεση Δαβ…Ελ…, κ.α.).

2. Λήψη απόφασης για ορισμό δικηγόρου παράστασης ενώπιον του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Βέροιας, (αφορά υπόθεση Πην…Παυλο…, κ.α.).

3. Λήψη απόφασης για ορισμό δικηγόρου παράστασης ενώπιον του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Βέροιας, (αφορά υπόθεση Παν…Μεσ…, κ.α.).

4. Επανυποβολή θέματος με τίτλο: “Έγκριση ή μη του από 25/10/2022 πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΟΣΕ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ»”.

Ο
Πρόεδρος
της Οικονομικής Επιτροπής

Γκυρίνης Παναγιώτης

 

 

 

 

Κοινοποίηση