Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Οικονομική Επιτροπή: Νέα συνεδρίαση την Τετάρτη, 4 Ιανουαρίου

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87, 07-06-2010), όπως τροποποιήθηκε από το N. 4555/18 (ΦΕΚ 133/19.07.2018 τεύχος Α’), του άρθρου 78 του Ν. 4954/2022 (ΦΕΚ 136 Α) και της Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 7254 (ΦΕΚ Τεύχος Β 6445/16.12.2022) ΚΥΑ, σας καλούμε στην τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα πραγματοποιηθεί δια τηλεδιάσκεψης την 4η Ιανουαρίου 2022 ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2023 του Ν.Π.Ι.Δ. «Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Αλεξάνδρειας» (σχετ. η υπ΄αριθ. 54/2022 απόφαση του Δ.Σ. της Κ.Ε.Δ.Α.).

2. Λήψη απόφασης για, α) αποδοχή ή μη της γνωμοδότησης δικηγόρου (Αφορά υπόθεση του κ. Λαζ…Τσιβ…) β) τον ορισμό δικηγόρου για τις περαιτέρω ενέργειες, (εφόσον απαιτηθεί).

3. Λήψη απόφασης για ορισμό δικηγόρου παράστασης ενώπιον του Ειρηνοδικείου Αλεξάνδρειας, (αφορά υπόθεση υπαλλήλων Μουτ….Ειρ…κ.α.).

4. Λήψη απόφασης παροχής γνωμοδότησης για την με αριθμό 43/2022 απόφαση του Ειρηνοδικείου Αλεξάνδρειας (αφορά υπόθεση Βασιλ…Α…).

5. Λήψη απόφασης παροχής γνωμοδότησης για την με αριθμό πρωτοκόλλου 24700/28-12-2022 αίτηση του Ιερ…Κιοσ….

6. Λήψη απόφασης για ορισμό δικηγόρου παράστασης ενώπιον του Ειρηνοδικείου Αλεξάνδρειας, (αφορά υπόθεση Ζαφ…Δά…).

7. Επανυποβολή θέματος με τίτλο:
Τροποποίηση των υπ΄αριθ. 386/2020, 387/2020, 26/2021, 277/2021, 453/2021, 454/2021 & 455/2021 αποφάσεων της Οικονομικής Επιτροπής σχετικά με τον ορισμό μελών σε επιτροπές.

8.Έγκριση ή μη του υπ΄αρ. πρωτ. 24902/30.12.2022 πρακτικού (1ο πρακτικό) της Επιτροπής Διαγωνισμού για την “Προμήθεια ενός απορριμματοφόρου οχήματος τύπου πρέσας χωρητικότητας τουλάχιστον 22 κ.μ”.

9. Λήψη απόφασης για:
1. την υποβολή ή μη πρότασης (αίτησης χρηματοδότησης) στο Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και καινοτομία», με τίτλο «Ψηφιακός Μετασχηματισμός των ΟΤΑ»,
2. τη συγκρότηση Επιτροπής Διερεύνησης Τιμών.

Ο Πρόεδρος της
Οικονομικής Επιτροπής

Γκυρίνης Παναγιώτης

 

 

 

Κοινοποίηση