Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Οικονομική Επιτροπή: Επόμενη συνεδρίαση την Τρίτη, 14 Απριλίου

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

Σύμφωνα με την αριθ. 55/Α’/11-3-2020 άρθρο 10 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου ορίζεται ότι «1. Κατά το διάστημα λήψης των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, η λήψη των αποφάσεων των πάσης φύσεως συλλογικών οργάνων των ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού και των διοικητικών συμβουλίων των εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων μπορεί να λαμβάνει χώρα είτε διά περιφοράς κατά τις προβλέψεις της παρ. 5 του άρθρου 67 και της παρ. 1 του άρθρου 167 του ν. 3852/2010 (Α’ 87), είτε διά τηλεδιάσκεψης με κάθε πρόσφορο τηλεπικοινωνιακό μέσο.

Στην περίπτωση της δια ζώσης σύγκλησης των συμβουλίων, οι συνεδριάσεις πραγματοποιούνται κεκλεισμένων των θυρών».

Βάσει των ανωτέρω η τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής θα πραγματοποιηθεί δια περιφοράς, με αποστελλόμενο έγγραφο από τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, από 10:00 π.μ. έως 11:00 π.μ. στις 14 Απριλίου 2020 ημέρα Τρίτη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Λήψη απόφασης για έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών και τον καθορισμό των όρων του διαγωνισμού για την εκτέλεση της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών Δήμου Αλεξάνδρειας και των Νομικών του Προσώπων για τα έτη 2021-2022».

2. Έγκριση ή μη του αρ. πρωτ. 5334/07-04-2020 3ου Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης Διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων ανοικτών διαγωνισμών λοιπόν προμηθειών, για “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2020”.

3. Κατάρτιση σχεδίου 6ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020.

4. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «Διαμόρφωση χώρου παιδικών χαρών του Δήμου Αλεξάνδρειας». (Α.Μ.:44/2018)

5. Λήψη απόφασης για τον εκ νέου καθορισμό των όρων ή μη της δημοπρασίας για την εκμίσθωση αγροτεμαχίων που βρίσκονται στην Κοινότητα Προδρόμου του Δήμου Αλεξάνδρειας.

6. Λήψη απόφασης για τον εκ νέου καθορισμό των όρων ή μη της δημοπρασίας για την εκμίσθωση αγροτεμαχίου που βρίσκεται στην Κοινότητα Πρασινάδας του Δήμου Αλεξάνδρειας.

7. Λήψη απόφασης για τον εκ νέου καθορισμό των όρων ή μη της δημοπρασίας για την εκμίσθωση αγροτεμαχίου που βρίσκεται στην Κοινότητα Καμποχωρίου του Δήμου Αλεξάνδρειας.

8. Λήψη απόφασης για τον καθορισμό των όρων ή μη της δημοπρασίας για την εκμίσθωση αγροτεμαχίων που βρίσκονται στην Κοινότητα Αλεξάνδρειας του Δήμου Αλεξάνδρειας.

Ο Πρόεδρος
της Οικονομικής Επιτροπής

Γκυρίνης Παναγιώτης

 

 

 

 

Κοινοποίηση