Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Οικονομική Επιτροπή Δήμου Αλεξάνδρειας: Συνεδριάζει την Τρίτη, 26 Ιουλίου με 9 θέματα ημερήσιας διάταξης

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87, 07-06-2010), όπως τροποποιήθηκε από το N. 4555/18 (ΦΕΚ 133/19.07.2018 τεύχος Α’), του άρθρου 78 του Ν. 4954/2022 (ΦΕΚ 136 Α) και της Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 41628 (ΦΕΚ Τεύχος Β 3734/14.07.2022) ΚΥΑ, σας καλούμε στην τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα πραγματοποιηθεί δια τηλεδιάσκεψης την 26η Ιουλίου 2022 ημέρα Tρίτη και ώρα 13:00, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση ή μη του υπ΄αριθ. 13175/20-07-2022 πρακτικού (3ο πρακτικό) της Επιτροπής Διαγωνισμού για την “Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών Δήμου Αλεξάνδρειας και των Νομικών του Προσώπων για τα έτη 2023-2024” (ομάδα Α-προμήθεια καυσίμων).

2. Έγκριση ή μη του υπ΄αριθ. 11544/20-07-2022 πρακτικού (4ο πρακτικό) της Επιτροπής Διαγωνισμού για την «Προμήθεια και τοποθέτηση οργάνων παιδικών χαρών και αστικού εξοπλισμού στον Δήμο Αλεξάνδρειας».

3. Έγκριση ή μη του από 20-07-2022 πρακτικού της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής της προμήθειας με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΕΛΕΓΧΟΥ-ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΤΟΥ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΤΙΣ Δ.Ε. ΠΛΑΤΕΟΣ, ΜΕΛΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΓΟΝΙΔΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ».

4. Έγκριση πρόσληψης και κατανομή των εγκριθέντων ανθρωποωρών σε θέσεις προσωπικού μερικής ή/και πλήρους απασχόλησης με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την κάλυψη αναγκών καθαριότητας των σχολικών μονάδων του Δήμου Αλεξάνδρειας για το διδακτικό έτος 2022-2023.

5. Λήψη απόφασης για, α) αποδοχή ή μη της γνωμοδότησης δικηγόρου που αφορά την με αριθμό 26/2022 διαταγή πληρωμής του Ειρηνοδικείου Αλεξάνδρειας (αφορά υπόθεση των κ.κ. Ευάγγελο Βασιλικό του Παντελή και Δημήτριο Αγγέλου του Κωνσταντίνου).

6. Έγκριση ή μη του από 18.07.2022 πρακτικού (4ο πρακτικό) της Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ».

7. Επανυποβολή θέματος με τίτλο:
“Λήψη απόφασης για Α)την σύναψη ή μη προγραμματικής σύμβασης του άρθρου 100 του Ν.3852/2010 μεταξύ του Δήμου Αλεξάνδρειας και του ΦΟ.Δ.Σ.Α.(Φορέας Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων) Κεντρικής Μακεδονίας για τον Σ.Μ.Α.(Σταθμό Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων) Αλεξάνδρειας, Β)Την εξουσιοδότηση του Δημάρχου για την υπογραφή της προγραμματικής σύμβασης και Γ)Τον ορισμό δύο εκπρόσωπων του Δήμου στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης”.

8. Συγκρότηση επιτροπής διερεύνησης τιμών για την προμήθεια ειδών στο πλαίσιο υποβολής αίτησης χρηματοδότησης στο Πρόγραμμα «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ», που χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάκαμψης μέσα από το έργο “Sub 2 –16631_Πρόγραμμα βελτίωσης οδικής ασφάλειας”, που είναι εντεταγμένο στον Άξονα 4.6. «Εκσυγχρονισμός και βελτίωση της ανθεκτικότητας κύριων κλάδων οικονομίας της χώρας» (εφεξής: «το Πρόγραμμα»). Το έργο/δράση υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης –NextGenerationEU.

9. Λήψη απόφασης αποδοχής των όρων συμμετοχής στο Πρόγραμμα και την έγκριση υποβολής της αντίστοιχης πράξης με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ» του Δήμου Αλεξάνδρειας στο Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ» του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» για την υλοποίηση παρεμβάσεων οδικής ασφάλειας στο υφιστάμενο οδικό δίκτυο αρμοδιότητας του Δήμου Αλεξάνδρειας.

 

Ο Πρόεδρος της
Οικονομικής Επιτροπής

Γκυρίνης Παναγιώτης

 

 

 

 

Κοινοποίηση