Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Οικονομικά στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισμού Δήμου Αλεξάνδρειας για τους μήνες Ιανουάριο και Φεβρουάριο 2021

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ, ΜΗΝΩΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ & ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2021

Σύμφωνα με την παρ 1 άρθρο 10Α του ν. 3861/2010, όπως προστέθηκε με το άρθρο 15 του ν. 4305/2014, από 1.12.2014 δημοσιεύονται στοιχεία για την εκτέλεση του προϋπολογισμού των Ο.Τ.Α. και των Ν.Π.∆.∆. αυτών στην ιστοσελίδα τους και στο «Πρόγραμμα ∆ιαύγεια», περιγράφοντας αναλυτικά στο σκέλος των εσόδων τα Προϋπολογισθέντα, Βεβαιωθέντα και εισπραχθέντα ποσά ανά Κωδικό Αριθμό Εσόδου και στο σκέλος των Εξόδων τα προϋπολογισθέντα, τα πραγματοποιηθέντα και πληρωθέντα ποσά ανά Κωδικό Αριθμό Εξόδου.

Σε εφαρμογή των ανωτέρω, ακολουθούν τα οικονομικά στοιχεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού για τους μήνες Ιανουάριο & Φεβρουάριο 2021.


Ο

∆ήµαρχος

Παναγιώτης Γκυρίνης

Συνημμένα:

 

 

 

 

 

Κοινοποίηση