Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Οικονοµικά στοιχεία εκτέλεσης του Προϋπολογισµού του Δήμου Αλεξάνδρειας για τον Ιούλιο 2019

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΛΙΟΥ 2019

Σύµφωνα µε την παρ 1 άρθρο 10Α του ν. 3861/2010, όπως προστέθηκε µε το άρθρο 15 του ν. 4305/2014, από 1.12.2014 δηµοσιεύονται στοιχεία για την εκτέλεση του προϋπολογισµού των Ο.Τ.Α. και των Ν.Π.∆.∆. αυτών στην ιστοσελίδα τους και στο «Πρόγραµµα ∆ιαύγεια», περιγράφοντας αναλυτικά στο σκέλος των εσόδων τα προϋπολογισθέντα, βεβαιωθέντα και εισπραχθέντα ποσά ανά Κωδικό Αριθµό Εσόδου και στο σκέλος των εξόδων τα προϋπολογισθέντα, τα πραγµατοποιηθέντα και πληρωθέντα ποσά ανά Κωδικό Αριθµό Εξόδου.

Σε εφαρµογή των ανωτέρω, ακολουθούν τα Οικονοµικά στοιχεία εκτέλεσης του προϋπολογισµού για τον Ιούλιο 2019.

Ο
∆ήµαρχος

Παναγιώτης Γκυρίνης

 

Συνημμένα: Οικονομικά Στοιχεία Ιουλίου 2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Κοινοποίηση