Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Ο Δήμος Αλεξάνδρειας ανακοινώνει τα Οικονομικά στοιχεία Εκτέλεσης του Προϋπολογισμού για το μήνα Μάρτιο του 2020

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΜΗΝΟΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 2020

Σύμφωνα με την παρ 1 άρθρο 10Α του ν. 3861/2010, όπως προστέθηκε με το άρθρο 15 του ν. 4305/2014, από 1.12.2014 δημοσιεύονται στοιχεία για την εκτέλεση του προϋπολογισμού των Ο.Τ.Α. και των Ν.Π.∆.∆. αυτών στην ιστοσελίδα τους και στο «Πρόγραμμα ∆ιαύγεια», περιγράφοντας αναλυτικά στο σκέλος των εσόδων τα Προϋπολογισθέντα, Βεβαιωθέντα και εισπραχθέντα ποσά ανά Κωδικό Αριθμό Εσόδου και στο σκέλος των Εξόδων τα προϋπολογισθέντα, τα πραγματοποιηθέντα και πληρωθέντα ποσά ανά Κωδικό Αριθμό Εξόδου.

Σε εφαρμογή των ανωτέρω , ακολουθούν τα οικονομικά στοιχεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού για τον μήνα Μάρτιο 2020.

Ο
∆ήµαρχος

Παναγιώτης Γκυρίνης

 

 

Συνημμένα: Οικονομικά Στοιχεία Μαρτίου 2020

 

 

 

 

 

 

 

 

Κοινοποίηση