(Νέο!) Πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με την Τεχνική Μελέτη με τίτλο «υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων και λοιπών εγκαταστάσεων (οικοδομικά & υδραυλικά υλικά)»

 
 
 
 
ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΠΡΑΣΙΝΟΥ & ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Τμήμα ΜΕΛΕΤΩΝ & ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΕΡΓΩΝ
 
 
Πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με την Τεχνική Μελέτη με τίτλο
«Υλικά συντήρησης 
και επισκευής κτιρίων και λοιπών εγκαταστάσεων
(οικοδομικά & υδραυλικά 
υλικά) 
 
Σας πληροφορούμε ότι:
  • Για το  υλικό που περιγράφεται στο άρθρο 14, Τσιμέντο Ποζολάνης διευκρινίζουμε ότι για τσιμέντο  CEM ΙV,   συσκευασία  σε  σακί  40kg ή 50kg  και  για το τσιμέντο CEM ΙI, συσκευασία  σε σακί  40kg ή 50kg.    
Επίσης 
  • για το υλικό του Άρθρου 56, Hλεκτροϋδραυλικός κινητήρας διευκρινίζουμε Ηλεκτροϋδραυλικός κινητήρας ή ηλεκτρομηχανικός κινητήρας με τα ίδια χαρακτηριστικά. 
                                                                                                                    
Ο

Αναπληρωτής Προϊστάμενος

Δνσης Τεχνικών Υπηρεσιών               
Πρασίνου & Αγροτικής Ανάπτυξης
    


Χρήστος Καραβασίλης 
Αγρον. Τοπογ. Μηχανικός
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Κοινοποίηση

Μέγεθος γραμματοσειράς