Νέο Πρόγραμμα Αστικής Επίγειας Καταπολέμησης Κουνουπιών στο Δήμο Αλεξάνδρειας για την εβδομάδα από Δευτέρα 9, έως και Σάββατο 14 Αυγούστου

Έργο Αστικής Επίγειας Καταπολέμησης Κουνουπιών
Δήμου Αλεξάνδρειας 2021

Ο Δήμος Αλεξάνδρειας ανακοινώνει το πρόγραμμα Αστικής Επίγειας Καταπολέμησης Κουνουπιών για την εβδομάδα από Δευτέρα 09, έως και Παρασκευή, 14 Αυγούστου 2021.

Προβλεπόμενο πρόγραμμα κίνησης συνεργείων
από 09/08/2021 έως 14/08/2021

ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ

ΔΕΥΤΕΡΑ9 /8

ΤΡΙΤΗ 10/8

ΤΕΤΑΡΤΗ 11/8

ΑΣΤΙΚΟ (ΙΔΙΩΤΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ)

ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ Νο1

ΑΡΙΘ. ΟΧΗΜΑΤΟΣ: ΝΗΚ 8366

ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ

ΔΕ: ΜΕΛΙΚΗΣ

ΤΚ: ΜΕΛΙΚΗ

ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ

ΔΕ: ΠΛΑΤΕΟΣ

ΤΚ: ΠΛΑΤΑΝΟΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ

ΔΕ: ΠΛΑΤΕΟΣ

ΤΚ:ΠΛΑΤΑΝΟΣ

ΑΣΤΙΚΟ (ΙΔΙΩΤΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ)

ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ Νο2

ΑΡΙΘ. ΟΧΗΜΑΤΟΣ: ΚΟΜ 6342

ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ

ΔΕ: ΜΕΛΙΚΗΣ

ΤΚ: ΜΕΛΙΚΗ

ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ

ΔΕ: ΑΝΤΙΓΟΝΙΔΩΝ

ΤΚ: ΚΑΒΑΣΙΛΑ

ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ

ΔΕ:ΑΝΤΙΓΟΝΙΔΩΝ

ΤΚ:ΚΑΒΑΣΙΛΑ

ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΕΣ ΑΚΜΑΙΩΝ

(ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΝΤΟΜΟΠΑΓΙΔΩΝ)

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ

ΕΝΤΟΜΟΠΑΓΙΔΩΝ

ΔΕ: ΜΕΛΙΚΗΣ

ΤΚ:ΚΥΨΕΛΗ –ΑΓΚΑΘΙΑ-ΤΡΙΛΟΦΙΑ

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ

ΕΝΤΟΜΟΠΑΓΙΔΩΝ

ΔΕ: ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ

ΤΚ:ΝΕΟΧΩΡΙ-ΒΡΥΣΑΚΙ

ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ

ΕΝΤΟΜΟΠΑΓΙΔΩΝ

ΔΕ: ΜΕΛΙΚΗΣ

ΤΚ: ΚΥΨΕΛΗ-ΑΓΚΑΘΙΑ-ΤΡΙΛΟΦΙΑ

ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ

ΕΝΤΟΜΟΠΑΓΙΔΩΝ

:ΔΕ: ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ

ΤΚ:ΝΕΟΧΩΡΙ-ΒΡΥΣΑΚΙ

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ

ΕΝΤΟΜΟΠΑΓΙΔΩΝ

ΔΕ: ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ- ΑΝΤΙΓΟΝΙΔΩΝ

ΤΚ:ΝΗΣΙ-ΛΟΥΤΡΟΣ-ΝΙΣΕΛΙ-

ΣΤΑΥΡΟΣ

(ΨΕΚΑΣΤΙΚΟ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ)

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΝΤΟΜΟΠΑΓΙΔΩΝ

ΑΡΙΘ. ΟΧΗΜΑΤΟΣ: ΕΕΗ 1548

Π.Ε. ΗΜΑΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ

ΔΕ: ΠΛΑΤΕΟΣ

ΤΚ: ΤΡΙΚΑΛΑ –ΠΛΑΤΥ-ΠΡΑΣΙΝΑΔΑ(ΚΥΔΩΝΙΑ)

( ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΕΝΤΟΜΟΠΑΓΙΔΩΝ)

Π.Ε. ΗΜΑΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ

ΔΕ:ΜΕΛΙΚΗΣ

ΤΚ: ΚΥΨΕΛΗ-ΑΓΚΑΘΙΑ –ΤΡΙΛΟΦΙΑ

( ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΕΝΤΟΜΟΠΑΓΙΔΩΝ)

Π.Ε. ΗΜΑΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ

ΔΕ: ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ

ΤΚ:ΝΕΟΧΩΡΙ-ΒΡΥΣΑΚΙ

( ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΕΝΤΟΜΟΠΑΓΙΔΩΝ)

ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ

ΠΕΜΠΤΗ 12/8

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 13/8

ΣΑΒΒΑΤΟ 14/8

ΑΣΤΙΚΟ (ΙΔΙΩΤΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ)

ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ Νο1

ΑΡΙΘ. ΟΧΗΜΑΤΟΣ: ΝΗΚ 8366

ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ

ΔΕ: ΑΝΤΙΓΟΝΙΔΩΝ

ΤΚ:ΣΤΑΥΡΟΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ

ΔΕ:ΠΛΑΤΕΟΣ

ΤΚ:ΛΙΑΝΟΒΕΡΓΙ-ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙ

ΑΣΤΙΚΟ (ΙΔΙΩΤΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ)

ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ Νο2

ΑΡΙΘ. ΟΧΗΜΑΤΟΣ: ΚΟΜ 6342

ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ

ΔΕ:ΑΝΤΙΓΟΝΙΔΩΝ

ΤΚ:ΚΑΒΑΣΙΛΑ

ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ

ΔΕ:ΠΛΑΤΕΟΣ

ΤΚ:ΑΡΑΧΟΣ

ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΕΣ ΑΚΜΑΙΩΝ

(ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΝΤΟΜΟΠΑΓΙΔΩΝ)

ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ

ΕΝΤΟΜΟΠΑΓΙΔΩΝ

ΔΕ: ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ- ΑΝΤΙΓΟΝΙΔΩΝ

ΤΚ:ΝΗΣΙ-ΛΟΥΤΡΟΣ-ΝΙΣΕΛΙ-ΣΤΑΥΡΟΣ

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ

ΕΝΤΟΜΟΠΑΓΙΔΩΝ

ΔΕ: ΑΝΤΙΓΟΝΙΔΩΝ

ΤΚ:ΞΕΧΑΣΜΕΝΗ-ΡΑΨΟΜΑΝΙΚΗ-Π.ΣΚΥΛΙΤΣΙ

ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ

ΕΝΤΟΜΟΠΑΓΙΔΩΝ

ΔΕ: ΑΝΤΙΓΟΝΙΔΩΝ

ΤΚ:ΞΕΧΑΣΜΕΝΗ-ΡΑΨΟΜΑΝΙΚΗ-Π.ΣΚΥΛΙΤΣΙ

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ

ΕΝΤΟΜΟΠΑΓΙΔΩΝ

ΔΕ: ΠΛΑΤΕΟΣ –ΜΕΛΙΚΗΣ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ

ΤΚ:ΛΙΑΝΟΒΕΡΓΙ-ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙ-ΑΡΑΧΟΣ –ΠΛΑΤΑΝΟΣ -ΚΛΕΙΔΙ –ΜΕΛΙΚΗΣ- Π.ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ-ΝΕΟΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ-ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΔΑ –ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ (ΚΑΨΟΧΩΡΙ)-ΣΧΟΙΝΑΣ

ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ

ΕΝΤΟΜΟΠΑΓΙΔΩΝ

ΔΕ: ΠΛΑΤΕΟΣ –ΜΕΛΙΚΗΣ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ

ΤΚ:ΛΙΑΝΟΒΕΡΓΙ-ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙ-ΑΡΑΧΟΣ –ΠΛΑΤΑΝΟΣ -ΚΛΕΙΔΙ –ΜΕΛΙΚΗΣ- Π.ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ-ΝΕΟΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ-ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΔΑ –ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ (ΚΑΨΟΧΩΡΙ)-ΣΧΟΙΝΑΣ

(ΨΕΚΑΣΤΙΚΟ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ)

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΝΤΟΜΟΠΑΓΙΔΩΝ

ΑΡΙΘ. ΟΧΗΜΑΤΟΣ: ΕΕΗ 1548

Π.Ε. ΗΜΑΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ

ΔΕ: ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ- ΑΝΤΙΓΟΝΙΔΩΝ

ΤΚ:ΝΗΣΙ-ΛΟΥΤΡΟΣ-ΝΙΣΕΛΙ-

ΣΤΑΥΡΟΣ

( ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΕΝΤΟΜΟΠΑΓΙΔΩΝ)

Π.Ε. ΗΜΑΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ

ΔΕ: ΑΝΤΙΓΟΝΙΔΩΝ

ΤΚ:ΞΕΧΑΣΜΕΝΗ-ΡΑΨΟΜΑΝΙΚΗ-Π.ΣΚΥΛΙΤΣΙ

( ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΕΝΤΟΜΟΠΑΓΙΔΩΝ)

Π.Ε. ΗΜΑΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ

ΔΕ: ΠΛΑΤΕΟΣ-ΜΕΛΙΚΗΣ

ΤΚ: ΛΙΑΝΟΒΕΡΓΙ-ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙ-ΑΡΑΧΟΣ- ΜΕΛΙΚΗ- Π.ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ-ΝΕΟΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ-ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΔΑ

( ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΕΝΤΟΜΟΠΑΓΙΔΩΝ)

Το προβλεπόμενο πρόγραμμα είναι ενδεικτικό και υπάρχει δυνατότητα αλλαγών, ανάλογα με την εξέλιξη του έργου και τις καιρικές συνθήκες

  • Υπεύθυνη Επιστήμονας εκτέλεσης και επικοινωνίας έργου: Παπαστάμκου Μερόπη – Διπλ. Χημικός-Μηχανικός
  • Υπεύθυνος Συνεργείων : Ρήγας Βασίλειος – Δειγματολήπτης

 

 

 

 

 

 

Κοινοποίηση

Μέγεθος γραμματοσειράς