Νέα συνεδρίαση του Δ.Σ. της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αλεξάνδρειας την Παρασκευή, 14 Ιανουαρίου

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σύμφωνα με την αριθ.Δ1α/ΓΠ.οικ.78616 (ΦΕΚ 5973/Β’), η συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αλεξάνδρειας (Σ.Ε.Δ.Ε.), θα πραγματοποιηθεί δια ζώσης, στις 14 Ιανουαρίου 2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00, βάσει των διατάξεων του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, για συζήτηση και λήψη απόφασης, στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Κατάρτιση Ετήσιου Προγράμματος Δράσης έτους 2022 της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αλεξάνδρειας.

2. Αποδοχή χρηματικού ποσού 1.458,28 €, από τη μίσθωση του σχολικού κυλικείου του Γυμνασίου Καβασίλων (ημερ.κατάθεσης 14.12.2021) & απόδοση αυτού, στην ίδια σχολική μονάδα.

 

Ο
ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΜΑΝΤΖΩΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Κοινοποίηση

Μέγεθος γραμματοσειράς