Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Νέα συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αλεξάνδρειας την Τρίτη, 28 Ιανουαρίου κι ώρα 13:00

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 28η του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 για συζήτηση και λήψη απόφασης στα εξής θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87)

1.Έγκριση ή μη του αριθ. πρωτ. 775/14-01-2020 (1ο πρακτικό) της Επιτροπής Διενέργειας του Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού του έργου «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ & ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ ΤΑΠΗΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ»

2.Λήψη απόφασης για α) αποδοχή ή μη της γνωμοδότησης δικηγόρου σχετικά με την αίτηση του κ. Σωτηρίου Τόκα β) τον ορισμό δικηγόρου για τις περαιτέρω ενέργειες (εφόσον απαιτηθεί).

3.Έκριση ή μη του Απολογισμού Εσόδων-Εξόδων καθώς και του 8ου Ισολογισμού της Κ.Ε.Δ.Α. της 31-12-2018 και των λοιπών οικονομικών καταστάσεων (σχετική η αριθ. 184/2019 απόφαση του Δ.Σ. της Κ.Ε.Δ.Α.)

4. Λήψη απόφασης για τη διαγραφή ποσού από χρηματικό κατάλογο.

5.Εξειδίκευση πίστωσης για τη δαπάνη της συνδρομής του Δήμου σε εφημερίδες και περιοδικά για το έτος 2020

6.Λήψη απόφασης
Α.για την έγκριση ή μη της με Α.Μ.1/2020 Έκθεσης Προδιαγραφών της Διεύθυνσης Υπηρεσίας Δόμησης, Περιβάλλοντος και Καθαριότητας για την προμήθεια κάδων απορριμμάτων για τις ανάγκες έτους 2020
Β.τον καθορισμό του τρόπου εκτέλεσης της υπηρεσίας
Γ.την κατάρτιση των όρων της διακήρυξης

7.Λήψη απόφασης για χορήγηση ή μη νέας χρονικής παράτασης της σύμβασης με αριθ. πρωτ. 11000/20-06-2019 που αφορά την Ομάδα 1 της πράξης «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ»

8.Λήψη απόφασης για χορήγηση ή μη χρονικής παράτασης της σύμβασης με αριθ. πρωτ. 14906/20-08-2020 που αφορά την Ομάδα 2 της πράξης «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ»

9.Λήψη απόφασης σχετικά με τη σύναψη σύμβασης του έργου «Ανάπλαση πλατείας Αμπελοτοπίων στη Δημοτική Κοινότητα Αλεξάνδρειας Δήμου Αλεξάνδρειας» Α.Μ. 110/2013

10. Λήψη απόφασης για:
α) παροχή γνωμοδότησης (αφορά αίτηση του κ Σωτηρίου Καλότση),
β) ορισμό πληρεξούσιου δικηγόρου.

11.Λήψη απόφασης για την έγκριση των δαπανών της μετακίνησης του Δημάρχου στην Αθήνα για υπηρεσιακούς λόγους.

Ο
Πρόεδρος της
Οικονομικής Επιτροπής

Γκυρίνης Παναγιώτης

 

 

 

 

Κοινοποίηση