Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Νέα συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αλεξάνδρειας την Τρίτη 18 Μαΐου

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Σύμφωνα με την αριθ. 55/Α’/11-3-2020 άρθρο 10 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου ορίζεται ότι «1. Κατά το διάστημα λήψης των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, η λήψη των αποφάσεων των πάσης φύσεως συλλογικών οργάνων των ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού και των διοικητικών συμβουλίων των εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων μπορεί να λαμβάνει χώρα είτε διά περιφοράς κατά τις προβλέψεις της παρ. 5 του άρθρου 67 και της παρ. 1 του άρθρου 167 του ν. 3852/2010 (Α’ 87), είτε διά τηλεδιάσκεψης με κάθε πρόσφορο τηλεπικοινωνιακό μέσο. Στην περίπτωση της δια ζώσης σύγκλησης των συμβουλίων, οι συνεδριάσεις πραγματοποιούνται κεκλεισμένων των θυρών».

Βάσει των ανωτέρω καθώς και της Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 28503 (ΦΕΚ 1872/Β/08-05-2021) ΚΥΑ, η τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής θα πραγματοποιηθεί δια τηλεδιάσκεψης την 18η Μαΐου ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Κατάρτιση σχεδίου 11ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021.

2. Λήψη απόφασης για την έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών, τον καθορισμό των όρων του διαγωνισμού, για την εκτέλεση της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια και τοποθέτηση οργάνων παιδικών χαρών και αστικού εξοπλισμού στην πλατεία ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ για την κάλυψη των αυξημένων αναγκών των διαβιούντων στη ΔΟΜΗ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ».

3. Έγκριση ή μη του υπ΄αριθ. 8492/12-05-2021 πρακτικού (1ο πρακτικό) της Επιτροπής Διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο: “Προμήθεια υγρών καυσίμων για τις ανάγκες του Δήμου Αλεξάνδρειας και των Νομικών του Προσώπων”.

4. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη των τεχνικών προδιαγραφών:
Α. Της υπ’ αριθ. 8/2021 μελέτης, με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΥΟ (2) ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΑΡΩΘΡΩΝ ΚΑΙ ΕΝΟΣ (1) ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΦΟΡΤΩΤΗ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ» και
Β. Της υπ’ αριθ. 9/2021 μελέτης, με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΝΤΕ (5) ΤΕΤΡΑΚΥΚΛΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΗ ΑΝΟΙΚΤΗ ΚΙΒΩΤΑΜΑΞΑ».

5. Λήψη απόφασης για την υποβολή πρότασης χρηματοδότησης στο Ταμείο Αλληλεγγύης με τίτλο «Ανάπλαση περιβάλλοντος χώρου Συνεδριακού κέντρου Αλεξάνδρειας και τοποθέτηση οργάνων σε δύο παιδικές χαρές του δήμου Αλεξάνδρειας, με σκοπό την κάλυψη των αυξημένων αναγκών των διαβιούντων στην δομή φιλοξενίας δήμου Αλεξάνδρειας», προϋπολογισμού 220.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.

6. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη των τεχνικών προδιαγραφών της με αριθ. πρωτ.: 8601/13-5-2021 μελέτης, με τίτλο: «Δράσεις ενίσχυσης της πολιτικής προστασίας για την έγκαιρη προειδοποίηση για έκτακτα συμβάντα και ευφυείς εφαρμογές και πλατφόρμες για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση».

7. Έγκριση ή μη του υπ΄αριθ. 8289/10-05-2021 πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού για την «Παροχή υπηρεσιών για την πρόληψη και αντιμετώπιση των αναγκών πολιτικής προστασίας» (για τις ομάδες Α4 και Β4).

8. Λήψη απόφασης για, α) αποδοχή ή μη της γνωμοδότησης δικηγόρου (Αφορά υπόθεση κ. Ελευθέριου Μελίδη) β) τον ορισμό δικηγόρου για τις περαιτέρω ενέργειες, (εφόσον απαιτηθεί).

9. Λήψη απόφασης για ορισμό δικηγόρου παράστασης ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης, (αφορά υπόθεση της Κοινοπραξίας με την επωνυμία “ Κ/Ξ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΚΟΥΜΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.- ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ ΜΕΝΕΛΑΟΣ).

10. Λήψη απόφασης παροχής γνωμοδότησης για την με αριθμό 15/2021 διαταγή του Ειρηνοδικείου Αλεξάνδρειας.

11. Λήψη απόφασης παροχής γνωμοδότησης για την με αριθμό 104/2020 απόφαση του Ειρηνοδικείου Βέροιας (ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΡΑ).

12. Λήψη απόφασης:

Α. Για την υποβολή ή μη πρότασης (αίτησης χρηματοδότησης) στο Πρόγραμμα Ανάπτυξης και αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» ΑΤ04 με τίτλο «Χωριστή Συλλογή Βιοαποβλήτων, Γωνιές Ανακύκλωσης και Σταθμοί Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων». Η πρόταση του Δήμου θα φέρει τίτλο «Δημιουργία Γωνιών Ανακύκλωσης στο Δήμο Αλεξάνδρειας».
Β. Την συγκρότηση Επιτροπής Διερεύνησης Τιμών
Γ. Την υποβολή του απαραίτητου Τεχνικού Δελτίου Προτεινόμενου Έργου και
Δ. Την εξουσιοδότηση του Δημάρχου για την υπογραφή της αίτησης χρηματοδότησης καθώς και κάθε άλλου σχετικού εγγράφου.

Ο
Πρόεδρος
της Οικονομικής Επιτροπής

Γκυρίνης Παναγιώτης

 

 

 

 

 

 

Κοινοποίηση