Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Νέα Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αλεξάνδρειας την Τετάρτη, 25 Σεπτεμβρίου

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 25η του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00 για συζήτηση και λήψη απόφασης στα εξής θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87)

  1. Έγκριση ή μη του αριθ. πρωτ. 16997/19-09-2019 πρακτικού (3ου πρακτικού) της επιτροπής διαγωνισμού για την αξιολόγηση των δικαιολογητικών κατακύρωσης του προσωρινού αναδόχου της ενταγμένης στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι» πράξης με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΕΛΕΓΧΟΥ-ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΤΟΥ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΤΙΣ Δ.Ε. ΠΛΑΤΕΩΣ, ΜΕΛΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΓΟΝΙΔΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ».
  2. Λήψη απόφασης για τη διαγραφή ποσού από χρηματικό κατάλογο περίπ.1δ άρθρο 174 Ν.3463/06.
  3. Λήψη απόφασης για τη διαγραφή ποσού από χρηματικό κατάλογο περίπ.1δ άρθρο 174 Ν.3463/06.
  4. Λήψη απόφασης για τη διαγραφή ποσού από χρηματικό κατάλογο περίπ.1δ άρθρο 174 Ν.3463/06.
  5. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη παράτασης προθεσμίας της προμήθειας «Προμήθεια πινακίδων Κ.Ο.Κ. Δήμου Αλεξάνδρειας» Α.Μ. 4/2019.
  6. Λήψη απόφασης για α)παροχή γνωμοδότησης προσφυγής ή μη κατά της απόφασης του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας -Θράκης με αριθμό 44427/05-08-2019 και β) τον ορισμό πληρεξούσιου δικηγόρου.
  7. Έγκριση ή μη αριθ. πρωτ.16872/18-09-2019 πρακτικού (1ο πρακτικό) και του αριθ. πρωτ. 17052/20-09-2019 πρακτικού (2ο πρακτικό) της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων δημοσίων συμβάσεων για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΛΟΓΩ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ»

Ο Πρόεδρος
της Οικονομικής Επιτροπής

Γκυρίνης Παναγιώτης

 

 

 

 

Κοινοποίηση