Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Νέα συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αλεξάνδρειας την Τετάρτη, 19 Απριλίου

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87, 07-06-2010), όπως τροποποιήθηκε από το N. 4555/18 (ΦΕΚ 133/19.07.2018 τεύχος Α’), σας καλούμε στην τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα δια ζώσης, σύμφωνα με την εγκύκλιο 374/39135/30-5-2022, την 19η Απριλίου 2023 ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:30, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Επανυποβολή θέματος με τίτλο: Έγκριση ή μη του υπ΄αριθ. 7227/06-04-2023 πρακτικού (4ο πρακτικό) της Επιτροπής Διαγωνισμού για τη “Συντήρηση-επισκευή και προμήθεια ανταλλακτικών των οχημάτων του Δήμου Αλεξάνδρειας για τα έτη 2023-2024-2025”.

2. Λήψη απόφασης για την έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών, τον καθορισμό των όρων του διαγωνισμού, για την εκτέλεση της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια εξοπλισμού για την βελτίωση του οδικού δικτύου του Δήμου Αλεξάνδρειας».

3. Λήψη απόφασης για:

Α. την αποδοχή των όρων της αριθ. 1144/7-4-2023 Απόφασης Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής Άμεσων Ενισχύσεων & Τομεακών Παρεμβάσεων Υπουργείου Αγροτ. Ανάπτυξης και Τροφίμων ένταξης της Πράξης, με τίτλο «Κατασκευή κλειστού υπό πίεση δικτύου άρδευσης αγροκτήματος Κυψέλης και ενεργειακή αναβάθμιση αντλιοστασίου υδροληψίας», στο Πρόγραμμα «Αγροτική Ανάπτυξη (Π.Α.Α.) 2014-2020», Δράση 4.3.1: «Υποδομές εγγείων βελτιώσεων» (ΑΔΑ: 6Ξ5Φ4653ΠΓ-ΥΛ9).
Β. τον ορισμό Υπεύθυνου της Πράξης.

4. Λήψη απόφασης για την αποδοχή των όρων της αριθ. 1144/7-4-2023 Απόφασης Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής Άμεσων Ενισχύσεων & Τομεακών Παρεμβάσεων Υπουργείου Αγροτ. Ανάπτυξης και Τροφίμων, ένταξης της Πράξης με τίτλο «Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος εκσυγχρονισμού, εξοικονόμησης νερού και ενεργειακής αναβάθμισης εγκαταστάσεων άρδευσης δικτύων Μελίκης του Δήμου Αλεξάνδρειας», στο Πρόγραμμα «Αγροτική Ανάπτυξη (Π.Α.Α.) 2014-2020», Δράση 4.3.1: «Υποδομές εγγείων βελτιώσεων» (ΑΔΑ: 6Ξ5Φ4653ΠΓ-ΥΛ9).

5. Λήψη απόφασης παροχής γνωμοδότησης για την με αριθμό πρωτοκόλλου 7704/12-4-2023 αίτηση του κ. Χαρ… Βουλ….

6. Λήψη απόφασης για παροχή γνωμοδότησης σχετικά με την αριθμ. 75/2022 αγωγή που έχει κατατεθεί από την κ. Παπαδ… Σαβ… κ.α.α.

7. Έγκριση εκτός έδρας κίνησης οχήματος του Δήμου Αλεξάνδρειας.

Ο
Πρόεδρος
της Οικονομικής Επιτροπής

Γκυρίνης Παναγιώτης

 

 

 

Κοινοποίηση