Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Νέα συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αλεξάνδρειας την επόμενη Τρίτη, 13 Σεπτεμβρίου

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87, 07-06-2010), όπως τροποποιήθηκε από το N. 4555/18 (ΦΕΚ 133/19.07.2018 τεύχος Α’), του άρθρου 78 του Ν. 4954/2022 (ΦΕΚ 136 Α) και της Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 49655 (ΦΕΚ Τεύχος Β 4604/31.08.2022) ΚΥΑ, σας καλούμε στην τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα πραγματοποιηθεί δια τηλεδιάσκεψης την 13η Σεπτεμβρίου 2022 ημέρα Tρίτη και ώρα 13:00, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση ή μη του υπ΄αριθ. 15604/05-09-2022 πρακτικού της Επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής προμηθειών για την έγκριση ή μη μετάθεσης συμβατικού χρόνου παράδοσης του εξοπλισμού για την «Προμήθεια δύο μηχανημάτων έργου (Σαρώθρου και Φορτωτή – Εκσκαφέα) του Δήμου Αλεξάνδρειας».

2. Λήψη απόφασης για τη διαγραφή ποσών από χρηματικό κατάλογο.

3. Λήψη απόφασης για την διαγραφή ποσού από χρηματικό κατάλογο.

4. Λήψη απόφασης παροχής γνωμοδότησης για την με αριθμό 48/2022 απόφαση του Ειρηνοδικείου Αλεξάνδρειας (αφορά υπόθεση Κου… Κω…, κ.α.α).

5. Λήψη απόφασης παροχής γνωμοδότησης, μετά από την με αριθμό 130/2022 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αλεξάνδρειας.

6. Ανακοίνωση ορισμού επιτροπής για τον χαρακτηρισμό και την παραλαβή φυσικού εδάφους για το έργο «Ασφαλτόστρωση και βελτίωση αγροτικών οδών Δήμου Αλεξάνδρειας».

7. Λήψη Απόφασης για την έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Κατασκευή αποχετευτικού δικτύου λυμάτων Οικισμού Μελίκης» του Δήμου Αλεξάνδρειας.

 

Ο
Πρόεδρος
της Οικονομικής Επιτροπής

Γκυρίνης Παναγιώτης

 

 

 

 

 

Κοινοποίηση