Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Νέα συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αλεξάνδρειας την επόμενη Τετάρτη, 19 Οκτωβρίου

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87, 07-06-2010), όπως τροποποιήθηκε από το N. 4555/18 (ΦΕΚ 133/19.07.2018 τεύχος Α’), του άρθρου 78 του Ν. 4954/2022 (ΦΕΚ 136 Α) και της Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 55384 (ΦΕΚ Τεύχος Β 5129/01.10.2022) ΚΥΑ, σας καλούμε στην τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα πραγματοποιηθεί δια τηλεδιάσκεψης την 19η Οκτωβρίου 2022 ημέρα Tετάρτη και ώρα 13:00, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Εισηγητική έκθεση Γ΄ τριμήνου του έτους 2022 προς την οικονομική επιτροπή, για την εκτέλεση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022.

2. Έγκριση ή μη του υπ΄αριθ. πρωτ. 18863/7-10-2022 πρακτικού (1ο πρακτικό) της Επιτροπής Διαγωνισμού για την “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΤΕΓΑΣΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ Ή ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΣΤΑΣΕΩΝ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ”.

3. Έγκριση ή μη του υπ΄αριθ. πρωτ. 19004/11-10-2022 πρακτικού της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής Προμηθειών για έγκριση ή μη Μετάθεσης Συμβατικού Χρόνου Παράδοσης του εξοπλισμού για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΟΥ ΚΛΑΔΟΤΕΜΑΧΙΣΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΜΑΖΑΣ».

4. Έγκριση ή μη του υπ΄αριθ. πρωτ. 19163/12-10-2022 πρακτικού της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής Προμηθειών για έγκριση ή μη Μετάθεσης Συμβατικού Χρόνου Παράδοσης για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΥΟ ΚΑΙΝΟΥΡΙΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 16m3 και 22m3 ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ».

5. Λήψη απόφασης για, α) αποδοχή ή μη της γνωμοδότησης δικηγόρου (Αφορά υπόθεση του κ. Μιλτι… Στουγ…) β) τον ορισμό δικηγόρου για τις περαιτέρω ενέργειες, (εφόσον απαιτηθεί).

6. Λήψη απόφασης για, αποδοχή ή μη της γνωμοδότησης δικηγόρου, για την αποδοχή ή μη πληρωμή μέρους οφειλής προς τον ΕΦΚΑ (Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης) ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΧΡΕΩΝ του ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕΛΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΧΗΣ…, επί του ερωτήματος που έχει τεθεί με την με αριθμό 143/2022 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

7. Λήψη απόφασης για μετάθεση καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών του ηλεκτρονικού κλειστού διαγωνισμού άνω των ορίων για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια και τοποθέτηση οργάνων παιδικών χαρών και αστικού εξοπλισμού στο Δήμο Αλεξάνδρειας» (συστ. αριθμός 173222).

8. Λήψη απόφασης για την έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών, τον καθορισμό των όρων του διαγωνισμού, για την εκτέλεση της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια τετρακοσίων δέκα (410) πλαστικών κάδων απορριμμάτων χωρητικότητας 1.100lt».

9. Λήψη απόφασης για την έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών, τον καθορισμό των όρων του διαγωνισμού, για την εκτέλεση της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια ενός απορριμματοφόρου οχήματος τύπου πρέσας χωρητικότητας τουλάχιστον 22 κ.μ.».

10. Συγκρότηση Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου «Κατασκευή και αποκατάσταση οδοποιίας στο Δήμο Αλεξάνδρειας».

Ο
Πρόεδρος
της Οικονομικής Επιτροπής

Γκυρίνης Παναγιώτης

 

 

 

 

 

 

Κοινοποίηση