Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Νέα συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής την επόμενη Τρίτη 12 Ιουλίου

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87, 07-06-2010), όπως τροποποιήθηκε από το N. 4555/18 (ΦΕΚ 133/19.07.2018 τεύχος Α’), σας καλούμε στη δημόσια τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 12η Ιουλίου ημέρα Tρίτη και ώρα 13:00, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Λήψη απόφασης για τη διαγραφή ποσού από χρηματικό κατάλογο περίπ.1δ άρθρο 174 Ν.3463/06

2. Λήψη απόφασης για Ορισμό δικηγόρου σε αντικατάσταση Παραιτηθέντος δικηγόρου, κ. Μιχάλη Χασιώτη (Αφορά την υπόθεση περί αναγκαστικής απαλλοτρίωσης τμημάτων των αριθ. 192, 205 και 217 αγροτεμαχίων Κοινότητας Μελίκης).

3. Λήψη απόφασης ορισμού συμβολαιογράφου για τη σύνταξη δανειστικού συμβολαίου που αφορά την 1η Πρόσθετη Πράξη επί του υπ΄ αριθ. 6868/2022 δανειστικού συμβολαίου…………………………, για την χρηματοδότηση εκτέλεσης του έργου “ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΧΑΔΑ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ” μέσω του Προγράμματος Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» (άρθρο 69 Ν.4509/2017, όπως ισχύει, σε συνδυασμό με την παρ. 3 του άρθρου 21 της υπ’ αριθμ. 22766/09-04-2020 (ΦΕΚ 1386/Β΄/14-4-2020) Κοινής Υπουργικής Απόφασης).

4. Λήψη απόφασης ορισμού συμβολαιογράφου για τη σύνταξη δανειστικού συμβολαίου που αφορά την 2η Πρόσθετη Πράξη επί του υπ΄ αριθ. 6868/2022 δανειστικού συμβολαίου…………………………, για την χρηματοδότηση εκτέλεσης του έργου “ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΧΑΔΑ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ” μέσω του Προγράμματος Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» (άρθρο 69 Ν.4509/2017, όπως ισχύει, σε συνδυασμό με την παρ. 3 του άρθρου 21 της υπ’ αριθμ. 22766/09-04-2020 (ΦΕΚ 1386/Β΄/14-4-2020) Κοινής Υπουργικής Απόφασης).

5. Λήψη απόφασης για, α) αποδοχή ή μη της γνωμοδότησης δικηγόρου που αφορά την με αριθμό Α132/2022 απόφαση του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Βέροιας (υπόθεση Αργυρ…… Παναγ……) .

6. Λήψη απόφασης παροχής γνωμοδότησης για την με αριθμό 51/2022 διαταγή πληρωμής του Ειρηνοδικείου Βέροιας (αφορά υπόθεση Λιά…… Νικ……….).

7. Λήψη απόφασης για ορισμό δικηγόρου παράστασης στον Άρειο Πάγο, (αφορά υπόθεση Νικ…… Γκα………..κ.α…………………).

8. Λήψη απόφασης για ορισμό δικηγόρου παράστασης ενώπιον του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Βέροιας, (αφορά υπόθεση ΔΟΥ Βέροιας).

9. Λήψη απόφασης για τον καθορισμό των όρων ή μη της δημοπρασίας για την εκμίσθωση του Κυλικείου που βρίσκεται στο Δημοτικό Κατάστημα Αλεξάνδρειας.

10. Λήψη απόφασης για την έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών και τον καθορισμό των όρων του διαγωνισμού, για την εκτέλεση της προμήθειας με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ»

Ο
Πρόεδρος
της Οικονομικής Επιτροπής

Γκυρίνης Παναγιώτης

 

 

 

 

Κοινοποίηση