Νέα συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής τη Δευτέρα, 10 Ιουλίου

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010, καλείστε να προσέλθετε σε  δημόσια τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής,  που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα την 10η του μηνός Ιουλίου  του  έτους 2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00, με τα παρακάτω θέματα συζήτησης:
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1)Λήψη απόφασης για την χορήγηση ή μη άδειας παράτασης ωραρίου λειτουργίας μουσικής στο κατάστημα ”Αναψυκτήριο-Μπουγατσάδικο χωρίς παρασκευαστήριο ”της Δάρλα Ελένης του Στεφάνου στην Τ.Κ.Νησίου Δ.Αλεξάνδρειας.
2)Διατύπωση πρότασης αναφορικά με τον χώρο διεξαγωγής της θρησκευτικής εμποροπανήγυρης Ι.Ν.Κοιμήσεως της Θεοτόκου στην Αλεξάνδρεια.
Ο Πρόεδρος 
της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δ. Αλεξάνδρειας 
 
                                                         
 
Σαρακατσιάνος Νικόλαος

Κοινοποίηση

Μέγεθος γραμματοσειράς