Νέα ενημέρωση προς τους δικαιούχους του επιδόματος Κοινωνικού εισοδήματος αλληλεγγύης από το τμήμα Κοινωνικής Προστασίας του Δήμου Αλεξάνδρειας

 
 
 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
 
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
 
 
Για την καλύτερη εξυπηρέτηση των αιτούντων στις Κοινωνικές Υπηρεσίες (Πρόνοια) του Δήμου, θα ακολουθηθεί το παρακάτω πρόγραμμα προσέλευσης με βάση το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΜ του υπόχρεου για την υποβολή της αίτησης:  
 1-2-2017 τα ΑΦΜ που λήγουν σε 1 και 2 
 2-2-2017 τα ΑΦΜ που λήγουν σε 3 και 4
 3-2-2017 τα ΑΦΜ που λήγουν σε 5 και 6
 6-2-2017 τα ΑΦΜ που λήγουν σε 7 και 8
 7-2-2017 τα ΑΦΜ που λήγουν σε 9 και 0
 8-2-2017 τα ΑΦΜ που λήγουν σε 1 και 2
 9-2-2017 τα ΑΦΜ που λήγουν σε 3 και 4
 10-2-2017 τα ΑΦΜ που λήγουν σε 5 και 6 
 13-2-2017 τα ΑΦΜ που λήγουν σε 7 και 8
 14-2-2017 τα ΑΦΜ που λήγουν σε 9 και 0
 
 
 
 15-2-2017 τα ΑΦΜ που λήγουν σε 1 και 2
 16-2-2017τα ΑΦΜ που λήγουν σε 3 και 4
 17-2-2017 τα ΑΦΜ που λήγουν σε 5 και 6
 20-2-2017 τα ΑΦΜ που λήγουν σε 7 και 8
 21-2-2017 τα ΑΦΜ που λήγουν σε 9 και 0 
 22-2-2017 τα ΑΦΜ που λήγουν σε 1 και 2
 23-2-2017 τα ΑΦΜ που λήγουν σε 3 και 4
 24-2-2017 τα ΑΦΜ που λήγουν σε 5 και 6
 Τρίτη28-2-2017 εξυπηρετούνται όλα τα ΑΦΜ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Κοινοποίηση

Μέγεθος γραμματοσειράς