Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Νέα, έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αλεξάνδρειας, σήμερα Παρασκευή, 12 Ιανουαρίου

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87, 07-06-2010), όπως τροποποιήθηκε από το N. 4555/18 (ΦΕΚ 133/19.07.2018 τεύχος Α’) και του άρθρου 11 του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου, σας καλούμε στην ΕΚΤΑΚΤΗ συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αλεξάνδρειας που θα πραγματοποιηθεί δια περιφοράς (μέσω τηλεφώνου), την 12η Ιανουαρίου 2024 ημέρα Παρασκευή και ώρα από 13:30 έως 14:30, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση χορήγησης ή μη 4ης παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης και των τμηματικών προθεσμιών του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΜΕΛΙΚΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ».

Το θέμα θεωρείται κατεπείγον διότι η Ανάδοχος Κοινοπραξία υπέβαλε αίτημα παράτασης στις 13-10-2023 και σύμφωνα με το άρθρο 147 παρ.10 του Ν.4412/16, όπως ίσχυε κατά την περίοδο διακήρυξης του έργου (11.08.2020), «10. Η έγκριση των παρατάσεων προθεσμιών γίνεται από την προϊσταμένη αρχή, ύστερα από αίτημα του αναδόχου στην Διευθύνουσα Υπηρεσία. Το αίτημα πρέπει να υποβάλλεται τουλάχιστον ένα μήνα πριν από τη λήξη της ισχύουσας συνολικής προθεσμίας περαιώσεως του έργου. Η σχετική απόφαση επί του αιτήματος εκδίδεται από την Προϊσταμένη Αρχή όχι αργότερα από την πάροδο τριών (3) μηνών από την υποβολή του αιτήματος του αναδόχου. Σε περίπτωση έκδοσης της σχετικής απόφασης μετά τη λήξη των αντίστοιχων προθεσμιών επιβάλλονται στα υπαίτια όργανα του φορέα κατασκευής του έργου οι προβλεπόμενες από την παράγραφο 3 του άρθρου 141 πειθαρχικές ποινές…..»

2. Λήψη απόφασης για ορισμό μελών επιτροπής διενέργειας Δημοπρασιών για την εκποίηση ή εκμίσθωση πραγμάτων του Δήμου για το έτος 2024.

Το θέμα θεωρείται κατεπείγον καθώς υπάρχει ανάγκη ορισμού της εν λόγω επιτροπής, μετά την εγκατάσταση της νέας δημοτικής αρχής από 01/01/2024, ώστε να ξεκινήσουν άμεσα οι δημοπρασίες για την εκποίηση ή εκμίσθωση πραγμάτων του Δήμου για το έτος 2024.

Ο
ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΔΡΙΣΤΑΣ

 

 

 

Κοινοποίηση