Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Συμπληρωματική Πρόσληψη προσωπικού Πράξης «Προώθηση της απασχόλησης μέσω Προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα», ειδικότητας ΥΕ Γενικών Καθηκόντων

 

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις των άρθρων 58 παρ. 1(δ) , 254 παρ. 1 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α.87) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης».

  2. Την υπ’ αριθ. Νο 4/2013 Δημόσια Πρόσκληση του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού σε εγγεγραμμένους ανέργους στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, για υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στη διαδικασία κατάρτισης του πίνακα κατάταξης ανέργων για την προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα σε επιβλέποντες φορείς, για 10.000 θέσεις απασχόλησης, ειδικότητας Υ.Ε. Γενικών Καθηκόντων.

  3. Τον Οριστικό Πίνακα με τα Τελικά Αποτελέσματα Προγράμματος Κοινωφελούς Χαρακτήρα 10.000 θέσεων, ειδικότητας ΥΕ Γενικών Καθηκόντων, ο οποίος αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ.

  4. Το συστατικό σημείωμα θέσης εργασίας του επιτυχόντος ωφελουμένου κ. Σαμουρκάσογλου Κωνσταντίνος του Ευαγγέλου, που τοποθετείται στο Δήμο Αλεξάνδρειας.

  5. Τον έλεγχο των προβλεπόμενων δικαιολογητικών της Πρόσκλησης, όπως αυτά προβλέπονται στην παρ. 5.2.

  6.  

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

την πρόσληψη του κάτωθι:

Α/Α

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

1

ΣΑΜΟΥΡΚΑΣΟΓΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ

5 ΜΗΝΕΣ

Από 02-01-2014

Έως 01-06-2014

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΦΩΤΙΟΣ 

Κοινοποίηση