Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Εγνατία οδό ανακοίνωσε η Διεύθυνση Αστυνομίας Ημαθίας

 
 
 
 
 
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ 
 
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟ 
 
Α Π Ο Φ Α Σ Η
Υπ΄ αριθμ. 54/2017 
 
Αποβλέποντες στην ομαλή και ασφαλή διεξαγωγή της οδικής κυκλοφορίας, την πρόληψη των τροχαίων ατυχημάτων, την εξυπηρέτηση και ασφάλεια του κοινού κατά τις εργασίες κοπής χόρτων και κλαδέματος θάμνων στο έρεισμα και στη διαχωριστική νησίδα στο τμήμα της Εγνατίας Οδού, από Α/Κ Πολυμύλου έως Α/Κ Κλειδίου.
 
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε
α) Τον κατά περίπτωση αποκλεισμό είτε της δεξιάς είτε της αριστερής λωρίδας κυκλοφορίας, εφαρμόζοντας κάθε φορά την τυποποιημένη και εγκεκριμένη σήμανση για κινητά εργοτάξια μικρής διάρκειας επί αυτοκινητόδρομων, σύμφωνα με την απόφαση ΔΜΕΟ/Ο/613, δημοσιευμένη στο ΦΕΚ 905/20-05/2011, σήμανση η οποία εγκρίθηκε προς εφαρμογή και
από την Εγνατία Οδό Α.Ε. 

β) Σε κάθε περίπτωση, θα υπάρχει συνεχώς διαθέσιμη για την κυκλοφορία των οχημάτων τουλάχιστον μια λωρίδα κυκλοφορίας.

γ) Οι εργασίες θα αρχίσουν αμέσως μετά την έκδοση της παρούσας Απόφασης και θα ολοκληρωθούν την 29-09-2017 και το χρονικό διάστημα που θα εκτελούνται θα είναι από την ανατολή έως την δύση του ηλίου, πλην τις ημέρες του Σαββάτου, της Κυριακής, τις ημέρες των αργιών, τις ημέρες που υφίστανται επικίνδυνες για την ομαλή κυκλοφορία των οχημάτων καιρικές συνθήκες (βροχόπτωση, ομίχλη κλπ).
δ) Η κυκλοφορία των οχημάτων κατά το ανωτέρω χρονικό διάστημα θα διεξάγεται από το ελεύθερο τμήμα της Οδού.
 
 
Α Π Ο Φ Α Σ Η
Υπ΄ αριθμ. 52/2017
 
Αποβλέποντες στην ομαλή και ασφαλή διεξαγωγή της οδικής κυκλοφορίας, την πρόληψη των τροχαίων ατυχημάτων, την εξυπηρέτηση και ασφάλεια του κοινού κατά την κυκλοφορία οχημάτων, στους δύο κλάδους κυκλοφορίας της Εγνατίας Οδού, από Α/Κ Βέροιας έως Α/Κ Πολυμύλου:
 
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε
Για τη διέλευση των οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων φορτίων από τις σήραγγες, της εδαφικής μας αρμοδιότητας και συγκεκριμένα για τις σήραγγες Σ1, Σ10 και Σ13 οι οποίες είναι συνολικού μήκους άνω των 500 μέτρων, τα μέτρα που θα λαμβάνονται από τα ανωτέρω οχήματα θα είναι: 
 • Θα τηρούν απόσταση ασφαλείας εκατό (100) μέτρων με τα προπορευόμενα αυτών κινούμενα οχήματα.
 • Σε περίπτωση ακινητοποίησης ή συμφόρησης εντός των σηράγγων, για οποιοδήποτε λόγο, θα τηρούν απόσταση ασφαλείας από τα λοιπά οχήματα τουλάχιστον δέκα (10) μέτρων (για την αποτροπή δευτερογενών συμβάντων ή/και διασποράς τυχόν φωτιάς, για διευκόλυνση της πρόσβασης των Υπηρεσιών Έκτακτης Ανάγκης και διευκόλυνση της εκκένωσης των χρηστών). 
 • Θα κινούνται με ελάχιστη ταχύτητα εξήντα (60) χλμ. ανά ώρα και μέγιστη ταχύτητα ογδόντα (80) χλμ. ανά ώρα.
 • Θα κινούνται μόνο στη δεξιά λωρίδα κυκλοφορίας.
 • Δεν θα προσπερνούν άλλα οχήματα, παρά μόνο εάν είναι απολύτως απαραίτητο (π.χ ακινητοποιημένο όχημα).
 • Θα έχουν τοποθετημένη στην οπίσθια πλευρά ειδική πρόσθετη συσκευή πορτοκαλί φωτός που αναβοσβήνει (φάρος), η οποία θα είναι ενεργοποιημένη σε όλο το μήκος της υπόψη διαδρομής.
 • Σε περίπτωση οιασδήποτε έκτακτης κατάστασης, θα ενημερώνουν άμεσα το Κέντρο Ελέγχου Κυκλοφορίας της Εγνατίας Οδού, στον τηλεφωνικό αριθμό 1077 ή με την χρήση των τηλεφώνων έκτακτης ανάγκης εντός των σηράγγων.
 
Για την επιβολή των παραπάνω μέτρων, η Εγνατία Οδός Α.Ε ως διαχειριστής των σηράγγων:
 • Θα τοποθετήσει τις κατάλληλες ρυθμιστικές πινακίδες του Κ.Ο.Κ (Ρ-26, Ρ-32, Ρ-31, Ρ-57) με προσθήκη επεξηγηματικών εγγράφων ή συμβολών.
 • Θα διενεργεί σε τακτικές περιόδους ενημερωτικές εκστρατείες, με διανομή σχετικών φυλλαδίων στο Σταθμό Διοδίων Πολυμύλου ή σε άλλες θέσεις, καθώς και με άλλα πρόσφορα μέσα (ηλεκτρονικές πινακίδες, διαδίκτυο)
 • Θα ενημερώσει τους επαγγελματικούς συνδέσμους των ιδιοκτητών οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων για την εφαρμογή και τήρηση των μέτρων.
 • Θα διατηρεί αυξημένη επιτήρηση των σηράγγων με τα κατάλληλα εποπτικά μέσα του Κέντρου Ελέγχου Κυκλοφορίας
 • Θα περιπολεί το ανωτέρω οδικό τμήμα με ειδικά συνεργεία των αναδόχων συντήρησης και λειτουργίας
 
 
Α Π Ο Φ Α Σ Η
Υπ΄ αριθμ. 55/2017
 
Αποβλέποντες στην ομαλή και ασφαλή διεξαγωγή της οδικής κυκλοφορίας, την πρόληψη των τροχαίων ατυχημάτων, την εξυπηρέτηση και ασφάλεια του κοινού κατά τις εργασίες αντικατάστασης λαμπτήρων οδοφωτισμού στο τμήμα της Εγνατίας Οδού, από Α/Κ Πολυμύλου έως Α/Κ Κλειδίου,
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε
α) Τον κατά περίπτωση αποκλεισμό είτε της δεξιάς είτε της αριστερής λωρίδας κυκλοφορίας, εφαρμόζοντας κάθε φορά την τυποποιημένη και εγκεκριμένη σήμανση για κινητά εργοτάξια μικρής διάρκειας επί αυτοκινητόδρομων, σύμφωνα με την απόφαση ΔΜΕΟ/Ο/613, δημοσιευμένη στο ΦΕΚ 905/20-05/2011, σήμανση η οποία εγκρίθηκε προς εφαρμογή και από την Εγνατία Οδό Α.Ε.
β) Σε κάθε περίπτωση, θα υπάρχει συνεχώς διαθέσιμη για την κυκλοφορία των οχημάτων τουλάχιστον μια λωρίδα κυκλοφορίας.
γ) Οι εργασίες θα αρχίσουν αμέσως μετά την έκδοση της παρούσας Απόφασης και θα ολοκληρωθούν την 30-11-2017 και το χρονικό διάστημα που θα εκτελούνται θα είναι από την ανατολή έως την δύση του ηλίου, πλην τις ημέρες του Σαββάτου, της Κυριακής, τις ημέρες των αργιών, τις ημέρες που υφίστανται επικίνδυνες για την ομαλή κυκλοφορία των οχημάτων καιρικές συνθήκες (βροχόπτωση, ομίχλη κλπ).
δ) Η κυκλοφορία των οχημάτων κατά το ανωτέρω χρονικό διάστημα θα διεξάγεται από το ελεύθερο τμήμα της Οδού.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Κοινοποίηση