Κοινωνική έρευνα στο Δήμο Αλεξάνδρειας για την καταγραφή οικογενειών και ατόμων που αντιμετωπίζουν ιδιαίτερα σοβαρά προβλήματα

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το Tμήμα Kοινωνικής Προστασίας του Δήμου Αλεξάνδρειας, παρά την υποστελέχωσή του με ειδικευμένο προσωπικό, διεξάγει αυτή την περίοδο έρευνα στην περιοχή του Δήμου για τον εντοπισμό και την ενδελεχή καταγραφή ατόμων και οικογενειών, που αντιμετωπίζουν ιδιαίτερα σοβαρά οικονομικά, κοινωνικά ή άλλα προβλήματα.

Με βάση τα αποτελέσματα αυτής της έρευνας, που γίνεται με διακριτικότητα, εχεμύθεια και με τήρηση των αρχών προστασίας των ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων των πολιτών, ο Δήμος Αλεξάνδρειας θα σχεδιάσει πιο οργανωμένα και μεθοδικά την υλοποίηση κοινωνικών προγραμμάτων, με στοχευμένες δράσεις, όπως η λειτουργία Κοινωνικού Παντοπωλείου, η παροχή συσσιτίων, η ίδρυση Δημοτικού Ιατρείου με εθελοντική στην αρχή συμμετοχή ιατρών, η ενισχυτική διδασκαλία άπορων μαθητών, κλπ.

Για την πληρέστερη ολοκλήρωση της έρευνας, παρακαλούνται τοπικοί φορείς, ερανικές επιτροπές της Εκκλησίας, εκπαιδευτικοί σχολικών μονάδων, σύλλογοι γονέων, κλπ., που γνωρίζουν στην περιοχή τους ή στη γειτονιά τους, περιπτώσεις οικογενειών, μαθητές ή μεμονωμένα διαβιούντες δημότες και κατοίκους που αντιμετωπίζουν τέτοια προβλήματα, να συνδράμουν στην έρευνα, γνωστοποιώντας στοιχεία ή πληροφορίες που έχουν, στο Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας του Δήμου Αλεξάνδρειας (τηλέφωνα επικοινωνίας: 23333-50115, 23333-50116 και 23330-53045).

 

Κοινοποίηση

Μέγεθος γραμματοσειράς