Κατάθεση αίτησης εργασιών εκσκαφής από Πάροχο Δικτύου Ηλ. Επικοινωνιών

11-06-2012: Κατατέθηκε αίτηση εργασιών εκσκαφής από Πάροχο Δικτύου Ηλ. Επικοινωνιών στους Οικισμούς Τρικάλων, Κορυφής και Λουτρού του Δήμου Αλεξάνδρειας.

Σχετικά Σκαριφήματα

Κοινοποίηση

Μέγεθος γραμματοσειράς