Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Και Τρεις νέες Προσλήψεις Προσωπικού μέσω της Πράξης «Προώθηση της απασχόλησης μέσω Προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα» (Νέα ονόματα)

 

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις των άρθρων 58 παρ. 1(δ) , 254 παρ. 1 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α.87) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης».
 2. Την υπ’ αριθ. Νο 3/2019 Δημόσια Πρόσκληση του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού σε εγγεγραμμένους ανέργους στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, για υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής στη διαδικασία κατάρτισης του πίνακα κατάταξης ανέργων για την προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων
  κοινωφελούς χαρακτήρα συμπεριλαμβανομένης και της κατάρτισης, σε πενήντα έξι (56) Δήμους και τριάντα επτά (37) Υπηρεσίες του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας/Φορείς Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών για 8.933 Θέσεις Πλήρους Απασχόλησης »
 3. Τον Οριστικό Πίνακα με τα Τελικά Αποτελέσματα Προγράμματος Κοινωφελούς Χαρακτήρα
 4. Τα συστατικά σημειώματα θέσεων εργασίας των επιτυχόντων ωφελουμένων που τοποθετούνται συμπεριλαμβανομένης και της κατάρτισης, σε πενήντα έξι (56) Δήμους και τριάντα επτά (37) Υπηρεσίες του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας/ Φορείς Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών για 8.933 Θέσεις Πλήρους Απασχόλησηςαι στο Δήμο Αλεξάνδρειας.
 5. Τον έλεγχο των προβλεπόμενων δικαιολογητικών της Πρόσκλησης, όπως αυτά προβλέπονται στην υπ’ αριθ. Νο 3/2019 Δημόσια Πρόσκληση του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού.
 6. Τις διατάξεις του άρθρου 28 του Ν. 2190/1994(Α΄28), του άρθρου 17 του Ν. 3870/2010(Α΄138) και του άρθρου 82 του Ν. 4604/2019(Α΄50)
 7. Την υπ΄αριθ 191/10496/12-06-2019 Απόφαση Δημάρχου Αλεξάνδρειας περί Τοποθέτησης προσωπικού Πράξης «Προώθηση της απασχόλησης μέσω Προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα συμπεριλαμβανομένης και της κατάρτισης, σε πενήντα έξι (56) Δήμους και τριάντα επτά (37) Υπηρεσίες του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας/ Φορείς Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών για 8.933 Θέσεις Πλήρους Απασχόλησης”
 8. Την υπ΄αριθ 195/10832/18-06-2019 Απόφαση Δημάρχου Αλεξάνδρειας περί Τοποθέτησης προσωπικού Πράξης «Προώθηση της απασχόλησης μέσω Προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα συμπεριλαμβανομένης και της κατάρτισης, σε πενήντα έξι (56) Δήμους και τριάντα επτά (37) Υπηρεσίες του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας/ Φορείς Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών για 8.933 Θέσεις Πλήρους Απασχόλησης”
 9. Την υπ΄αριθ 205/11613/27-06-2019 Απόφαση Δημάρχου Αλεξάνδρειας περί Τοποθέτησης προσωπικού Πράξης «Προώθηση της απασχόλησης μέσω Προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα συμπεριλαμβανομένης και της κατάρτισης, σε πενήντα έξι (56) Δήμους και τριάντα επτά (37) Υπηρεσίες του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας/ Φορείς Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών για 8.933 Θέσεις Πλήρους Απασχόλησης”.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 

Την πρόσληψη και τοποθέτηση των κάτωθι:

Α/Α

ΟΝΟΜΑ­ΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ

1

ΔΑΡΤΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ

ΔΕ

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΑΈΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΑΠΟ 03/07/2019

ΕΩΣ 02/03/2020

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 

ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

2

ΝΤΙΝΑΣ

ΦΩΤΙΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΔΕ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ

ΑΠΟ 03/07/2019

ΕΩΣ 02/03/2020

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 

ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

3

ΜΩΡΑΣ

ΗΛΙΑΣ

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ

ΔΕ

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ

ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΑΠΟ 03/07/2019

ΕΩΣ 02/03/2020

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

 ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Η τοποθέτηση των ανωτέρω ωφελούμενων γίνεται στο πλαίσιο της Δράσης «ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ 2014­2020, που χρηματοδοτείται από το Ελληνικό Δημόσιο και σε περίπτωση μετάπτωσης από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και το Ελληνικό Δημόσιο»

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΓΚΥΡΙΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

 

 

 

 

Κοινοποίηση